De onbewaakte spoorwegovergang aan het Kleuverspad op de Haart bij Aalten.
De onbewaakte spoorwegovergang aan het Kleuverspad op de Haart bij Aalten. (Foto: Leo van der Linde)

Beveiliging of opheffing onbewaakte spoorwegovergang Aalten pas eind 2020

Aalten - In de raadsvergadering kwam het onderwerp onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Aalten ter sprake. De onbewaakte spoorwegovergangen zijn al jaren onderwerp van gesprek.

Met name de onbewaakte spoorwegovergang aan het Kleuverspad op de Haart is een gevaarlijke oversteekplaats. Treinmachinisten moeten geregeld claxoneren om fietsers en voetgangers erop attent te maken dat men hier gevaarlijk bezig is. Het is wachten op het moment dat het een keer misgaat. Op 10 oktober 2018 is er een informatieavond voor de omgeving van het Kleuverspad geweest. De oplossing is om een korte parallelweg aan te leggen.

De buurt wil dat deze onbewaakte overweg wordt opgeheven . Voor het Kleuverspad zal dit nog wel een tijd duren. De bewoners en grondeigenaren hebben nog geen alternatieve ontsluiting. De bereikbaarheid van de panden van de aanwonenden moet gegarandeerd zijn, De gemeente Aalten heeft wel de afspraak gemaakt met ProRail en de Provincie Gelderland dat binnen de gemeente Aalten de onbewaakte spoorwegovergangen eind volgend jaar zijn beveiligd of opgeheven.

Eind november dit jaar wordt al wel de Groot Heinenweg afgesloten. Een aanwonende van het Kleuverspad vindt de huidige situatie erg gevaarlijk. Deze bewoner vindt het een vreemde zaak, dat er dichtbij de spoorwegovergang hoog mais groeit. Dit belemmert het uitzicht bij deze spoorwegovergang; "een gevaarlijke situatie en wachten tot eind 2020 duurt wel erg lang".

Tekst en foto's: Leo van der Linde

Meer berichten