College van B & W van de gemeente Aalten licht de begroting voor de jaren 2020 tot en met 2023 toe.
College van B & W van de gemeente Aalten licht de begroting voor de jaren 2020 tot en met 2023 toe. (Foto: Leo van der Linde)

Begroting gemeente Aalten 2020-2023 structureel sluitend, lichte verhoging OZB en rioolheffing.

Aalten - Dinsdag 24 september presenteerde het college van B & W van de gemeente Aalten de begroting voor de jaren 2020 tot en met 2023. Het was niet eenvoudig om een sluitende begroting te maken, Net als in de rest van Nederland heeft ook de gemeente Aalten te maken met forse overschrijdingen op het sociaal domein. Met name gaat het om de Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De zorg vormt de grootste opgave, met ombuigingen die oplopen naar ruim een miljoen euro. Toch is er voldoende ruimte gevonden voor een structureel werkbudget van regionale projecten. De komende tijd gaat er, naast Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, veel aandacht uit naar duurzaamheid, leefbaarheid en verdere samenwerking in de regio. Er komt een lichte verhoging in de kosten voor meerpersoonshuishouding betreffende de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Deze gaat van 265 (2019) naar 269 euro. De Afvalstoffenheffing blijft in 202 gelijk: 98 euro.

De rioolheffing gaat van 161 (2019) naar 164 euro (2020). Kortom OZB en de rioolheffing stijgen op jaarbasis met een bedrag van 7 euro voor een meerpersoonshuishouding. Verlies van je rijbewijs gaat voortaan geld kosten: 25 euro. Er raken jaarlijks in de Gemeente Aalten honderden rijbewijzen 'zoek'. Tweederde van de gemeenten rekenen géén vermissingskosten. In Aalten gaat dit binnenkort geld kosten. Vergeleken met Arnhem, kosten: 63 euro, valt dit mee.

Wethouder Ted Kok: "het grote nieuws is dat onze begroting structureel sluitend is. We zitten hier eigenlijk om de problemen van het Rijk op te lossen. We hebben er veel last van, dat het Rijk niet uitkeert, wat ze ons hebben beloofd". Een meevaller is dat er minder geld hoeft worden uitgekeerd aan wachtgeld en de pensioenen van de wethouders. Naast bezuinigingen wordt er wel geld uitgetrokken voor nieuw beleid; o.a. uitgaven voor de Lichtenvoordsestraatweg in verband met het wegdeel Kattenberg, wegdeel Admiraal de Ruyterstraat, wegdeel Roelvinkstraat in Bredevoort en het wegdeel Aaltenseweg. Er komt een lichte verhoging van de forensen- en toeristenbelasting. Al met al toont het college zich tevreden over de programmabegroting 2020-2023.

Tekst en foto: Leo van der Linde.

Meer berichten