Thaddeus van Eijck in zijn woonkamer. Foto: Karin Stronks
Thaddeus van Eijck in zijn woonkamer. Foto: Karin Stronks

Verholen erfgoed in beeld

Cultuur

BREDEVOORT – ‘Niet alleen personen komen in dit boek aan het woord, maar ook een kerk, de Oude Helenakerk te Aalten. De verbeelding over het ontstaan en de latere ontdekkingen van de eeuwenoude erfgoederen in deze kerk is spannend en soms zelfs wonderbaarlijk’. Aldus luidt de tekst op de rugzijde van het omslag van het 130 pagina’s tellende rijk geïllustreerde boek ‘Verholen erfgoed in beeld’, geschreven door Thaddeus van Eijck. Prikkelen, het maakt nieuwsgierig. En dat is nu net de bedoeling van de auteur…

Door Karin Stronks

Een warme ontvangst komt me ten deel in het Bredevoortse. De woonkamer is stijlvol ingericht, prachtige kunst aan de muren, klassieke meubels, een open ronde trap naar de bovenverdieping. De thee wordt geschonken in een teer kop-en-schotel uit grootmoeders tijd. Gevulde koeken en chocola zijn van deze tijd! Mevrouw is rustig aan het breien terwijl Thaddeus vertelt over zijn boek Verholen erfgoed in beeld. “Het boek vertelt over de adel, over leven en dood, over gewone mensen, over avondmaalzilver, over begraven in en rondom de kerk. En dat alles in 130 pagina’s.”

Van Eijck vertelt desgewenst: “Veel mensen die bij de Oude Helenakerk betrokken zijn komen aan het woord. We beginnen in 1973, als aannemer Henk Heijnen de grafkelder vindt in de kerk. Henk vertelt zijn verhaal waarna we terug gaan in de tijd, naar het jaar 1525. Dan reageert de Oude Helenakerk, ook in ik-vorm. Elke persoon, inclusief de kerk zelf, die zijn/haar verhaal vertelt, is direct betrokken bij de Oude Helenakerk en heeft een eigen icoontje in het boek. Het is een ‘rond’ verhaal, meerdere lijnen lopen naar elkaar toe. De 90 afbeeldingen en foto’s die door mij zijn toegevoegd hebben direct met het verhaal te maken.” 

Een jaar geleden is Thaddeus begonnen met de voorbereidingen voor zijn boek. Hij doet onderzoek en leest over de geschiedenis van de Oude Helenakerk en over de overledenen die zijn bijgezet in de gevonden grafkelder. “Daarvoor had ik de film ‘Verscholen erfgoed in beeld’ gemaakt over het bouwen van de replica, op ware grootte, van de grafkelder die Henk Heijnen in de Oude Helenakerk heeft gevonden. De vondst van de grafkelder, de initialen op de muren, de drie overledenen die er zijn bijgezet heeft mijn interesse in de geschiedenis rondom de kerk aangewakkerd en me doen besluiten om een boek te schrijven, het boek is het vervolg op de film.” 

Al lezende stuit Van Eijck op een bijzonder stuk geschiedenis van Aalten en omstreken tot Arnhem en Duitsland aan toe. Hij schrijft in het voorwoord: ‘Een kerkgebouw dat al zo’n 800 jaar bestaat heeft veel meegemaakt. In dit boek neemt de Oude Helenakerk in Aalten, als gepersonaliseerde ik-figuur, de lezer mee naar de geschiedenis van enkele families in hun relatie met haar als kerk en met de lang verborgen gebleven erfgoederen die de kerk bezit Niet alleen leden van deze families komen aan het woord maar ook een aantal andere personen die, in dit verband, een sterke band met dit kerkgebouw hadden of nog hebben. 

De verhalen die verteld worden en de daarin vermelde feiten berusten grotendeels op waarheid. Echter de herinnering van de ik-personen laat soms wat te wensen over en gaat dan over in milde fantasie. Dat is tevens de reden waarom dit boek niet als wetenschappelijk werk mag worden beschouwd, maar gelezen moet worden in de zin van: Zo had het kunnen zijn. Gemakshalve is in het boek een, in omvang beperkte, stamboom opgenomen van de twee families die aan de basis staan van dit verhaal.’ 

Tijdens de onderzoeksfase achterhaalt Thaddeus dat baron en baronesse Lambert Joost von Hambroick en zijn vrouw Mechteld Anna Bentinck van Diepenheim nauw verbonden waren met de Oude Helenakerk, zij hebben zelfs in 1706 twee zilveren avondsmaalsbekers aan de kerk geschonken Die bekers zijn teruggevonden in een kluis in de kerk. “De voorbereidende fase heeft nog veel meer informatie naar boven gebracht. Zelfs de naam Van Eijck zijn we tegengekomen. Maar we hebben ons in het boek beperkt tot de personen die betrokken zijn en zijn geweest bij de Oude Helenakerk en de kerk zelf.” 

Het boek komt dit voorjaar uit en belangstellenden kunnen intekenen tot 8 februari via de website www.helenahuis.nl Bij intekenen is de prijs van het boek 14,80 euro, de verkoopprijs bedraagt 19,80 euro.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band