Guido Hengeveld met de portretten. Foto: PR
Guido Hengeveld met de portretten. Foto: PR

Vroeg achttiende eeuwse portretten komen naar het HelenaHuis

Cultuur

AALTEN - Het is gelukt, door gezamenlijke inspanningen van de werkgroep en vrijwilligers van het HelenaHuis komen de bijzondere olieverfportretten uit circa 1703 van Baron Lambert Joost van Hambroick en zijn echtgenote Barones Mechteld Anna Bentinck voor een langdurige bruikleen naar Aalten. 

In juli 2021 stond in de Aalten Vooruit een interessant artikel over de plannen van Henk Heijnen met het pand Landstraat 11, waarvan hij eigenaar is. Zijn historische vondsten uit de Oude Helenakerk krijgen een mooie plek tegenover de kerk in het HelenaHuis, zoals het voormalige pand van smederij Van Lochem nu heet.

De meest bijzondere vondst is de in 1973 ontdekte middeleeuwse grafkelder met stoffelijke resten. Hiervan is een nauwkeurige replica gemaakt die nu in het HelenaHuis staat opgesteld. De initialen die in die grafkelder staan vermeld, zijn bestudeerd en concluderend neemt men aan dat daar de adellijke Lambert Joost van Hambroick begraven ligt. Hij en zijn vrouw bewoonden met hun gezin het Huis Hambrock in de omgeving van Bocholt. 

Ten gevolge van de reformatie en de gebeurtenissen gedurende de tachtigjarige oorlog, kerkten veel gereformeerden uit Duits grensgebied in Aalten en de rooms katholieken uit onze regio in het Duitse Hemden. Dat is waarschijnlijk de reden geweest van de Bocholtse edellieden om in Aalten begraven te willen worden en wel in de bewuste grafkelder, zelfs nog vele jaren na afloop van de oorlog. In de grafkelder zijn meer initialen te vinden, onder andere ‘GWA’ van Gerharda Wilhelmina Arentsen, het nichtje van de toenmalige burgemeester Stumph, van haar is jammer genoeg geen portret bekend. 

Dit bijzondere verhaal wordt in een veel bredere geschiedkundige context helder opgetekend in een boek, dat dit voorjaar verschijnt. Eerder al bracht een toevallige ontmoeting tijdens een rondleiding in de Helenakerk aan het licht, dat er schilderijen bestonden van het echtpaar Hambroick-Bentinck. Deze zijn eigendom van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en liggen opgeslagen in een doos in Zwolle op een fabrieksterrein, een omgeving waar ze nooit hun verhaal zullen kunnen vertellen.

Volgens de werkgroep en de vrijwilligers horen deze portretten thuis in het HelenaHuis, vlakbij de kerk waar Lambert Joost begraven ligt. Daar kan een groot publiek kennisnemen van hun veelzijdige levensgeschiedenis en de bijzondere portretten. Reden waarom met name schilderijenrestaurateur Guido Hengeveld zich inspande voor deze bruikleen. Bovendien stelt hij zich garant voor vakkundige restauratie en gepaste inlijsting van de schilderijen. Het bewaren van kunst- en cultuurschatten vraagt om professionele klimatologische omstandigheden, goede veiligheid en een waardige omgeving. Toen dat allemaal op orde was gebracht, kon de lobby met Zwolle beginnen, met uiteindelijk een uitstekende afloop. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band