Afbeelding
PR

GroenLinks: Versterk het openbaar vervoer in de Achterhoek.

Economie

Het OV moet voor iedereen dichtbij en betaalbaar zijn. Juist voor mensen met een laag inkomen, mensen met een beperking, jonge kinderen en ouderen. Ook in de Achterhoek. Het fijnmazig netwerk moet daar behouden en uitgebreid worden. Dus geen bezuinigingen of inkrimping van dienstverlening of schrappen van lijnen. In de Achterhoek is uitbreiding van Haltetaxi een kans. De Haltetaxi vervoert mensen naar een bus- of treinstation binnen een straal van 15 km. Mits betaalbaar en mits er niet bezuinigd wordt op de bestaande regiotaxi, buurtbus en WMO-vervoer.

Natuurlijk gaan we voor elektrisch vervoer op alle lijnen en in alle vervoermiddelen. Ook voor zorg- een leerlingenvervoer. De beschikbare provinciale bijdragen voor het openbaar vervoer moeten toereikend blijven om de voorzieningen uitstekend te houden. Dat betekent dat openbaar vervoer altijd een reële keuze is voor verplaatsingen over een afstand van meer dan 5 km. Openbaar vervoer krijgt waar mogelijk een voorrangspositie op overig wegverkeer

Kamerlid Lisa Westerveld OV-ambassadeur Achterhoek
Op 18 februari maakte Lisa Westerveld, fervent openbaar vervoer reiziger, afkomstig van het platteland onder Aalten, een Achterhoek-OV-tour. Van Winterswijk via Varsseveld en Lievelde naar Ruurlo. Met trein, bus en GAON-fiets. Ze toonde zich een ware ambassadeur voor het OV. Ook al omdat een goed OV een middel tegen eenzaamheid onder jongeren is. Ze sprak met vertegenwoordigers van reizigerorganisatie Rover, de buurtbusvrijwilligers en de Duitse reizigersbond. Vanuit de Achterhoek gaat Groen Links zich hard maken voor slimme combinaties van vervoerstromen en –systemen, (oa. het initiatief GAON). Daarnaast willen we het dubbel opstaptarief afschaffen, één kaartsysteem, betere informatie aan mensen met een beperking en veel betere voorlichting over het reizen naar en in Duitsland net over de grens. Natuurlijk willen we goede toiletvoorzieningen, toegankelijke en sociaal veilige op- en uitstapplekken. En minder werkdruk voor personeel.

GroenLinks Gelderland
Aan het eind van de OV-tour van Lisa in Ruurlo sloot Charlotte de Roo, lijsttrekker van GroenLinks Gelderland aan. De vertegenwoordigers van GroenLinks Oost Achterhoek, raadslid Andra Weg en wethouder Joop Wikkerink, overhandigden samen met Lisa alle opgehaalde knelpunten en suggesties om mee te nemen naar de provincie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band