De kersttassenactie van het Meedoenpact. Foto: PR
De kersttassenactie van het Meedoenpact. Foto: PR

Meedoenpact is blij met de giften

Maatschappij

AALTEN - Er zijn veel giften binnen gekomen voor de kerstvoedselpakketten voor huishoudens met een laaginkomen, in totaal meer dan 9000 euro. 

De opbrengst was ruim voldoende om de pakketten te kunnen betalen, het Meedoenpact is erg dankbaar voor de gulle donaties. Het geld is binnen gekomen bij de stichting Diaconale Hulpverlening dat zich ook garant had gesteld voor de kosten. Ook is het Meedoenpact blij met de diverse vrijwilligers die de inzameling hebben verzorgd en de bezorging hebben geregeld. 

Via de kerken hebben meerdere mensen hun eigen kerstpakket gedoneerd waarmee de stichting weer anderen blij kon maken. Het fijne van alle giften en medewerking is dat er geld en menskracht beschikbaar is en blijft om weer meer projecten te kunnen opzetten. 

Drie voorbeelden: in het voorjaar start het zakgeldproject waarvoor zich inmiddels twintig gezinnen hebben aangemeld. Dit project is vooral bedoeld om de ouders die eigenlijk geen geld hebben voor wekelijks zakgeld te ondersteunen in de financiële opvoeding van hun kinderen. 

Een tweede voorbeeld is het medisch fonds. Het Meedoenpact kan zo bijdragen aan de medische behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en waarvoor ook geen geld beschikbaar is vanuit de bijzondere bijstand. 

Het derde project is het schenken van vakantietasjes voor kinderen. Als mensen vanwege geldproblemen niet op vakantie kunnen gaan is een tas met een aantal verrassingen altijd van harte welkom. Kortom, het Meedoenpact staat er garant voor dat er aandacht is voor de minima in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort. Op de hoogte blijven? Raadpleeg eens de website www.meedoenpact.nl  

Via info@meedoenpact.nl kunnen mensen die met financiële problemen te maken hebben zich melden. Het Meedoenpact is ook blij als mensen zich als vrijwilliger aanmelden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band