Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Rouwbegeleidingsgroep

Maatschappij

DINXPERLO - Wanneer een groot verlies wordt geleden omdat een heel dierbare naaste overlijdt, begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn. Het leven gaat door maar voor de nabestaande is het lastig de draad op te pakken zo zonder de gestorven geliefde. 

Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als diegenen die het zelf hebben meegemaakt. Daarom wordt er vanuit de Protestantse Gemeente een rouwverwerkingsgroep opgestart. In een zestal bijeenkomsten zal met elkaar gedeeld worden wat nabestaanden bezig houdt aan de hand van een aantal thema’s. Natuurlijk zal de rouw en het verdriet na afloop van deze bijeenkomsten niet voorbij zijn maar hopelijk kunnen deelnemers, door het delen van ervaringen met lotgenoten, ook iets bruikbaars meenemen voor het verdere leven. 

De eerste maanden van het rouwproces is er naast de heftige emoties vaak ook nog van alles te regelen. Meestal komen nabestaanden na een maand of drie in een andere fase van rouw waarbij het praten met mensen die hetzelfde meemaken, heel helpend kan zijn. Daarom is het advies om pas aan deze groep deel te nemen, als het overlijden van een naaste langer dan drie maanden geleden is. 

Na een kennismaking bij eerste bijeenkomst zal in de volgende bijeenkomsten met elkaar worden gesproken over het overlijden zelf, het afscheid en hoe dat is gegaan, de periode na het afscheid en tot slot de aanpassing aan de nieuwe situatie. De groep wordt begeleidt door ds. Anne van Voorst en Petra Veerbeek. De bijeenkomsten worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Dinxperlo, Markt 4. De eerste keer zal zijn op donderdag 16 juni van 15.00 tot 16.30 uur. 

Opgeven
Iedereen die langer dan drie maanden geleden een geliefde heeft verloren, is welkom. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente of zichzelf als gelovige zien, om deel te nemen aan deze groep. Maximum aantal deelnemers is tien. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij ds. Anne van Voorst: annevanvoorst@hotmail.com 

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band