Vrijwilligers Theo Wisman (links) en Henk Westerhof bij het graf van dokter Jenny. Foto: Jody Rexwinkel
Vrijwilligers Theo Wisman (links) en Henk Westerhof bij het graf van dokter Jenny. Foto: Jody Rexwinkel

Vrijwilligers knappen Oude Begraafplaats Dinxperlo op

Maatschappij

DINXPERLO - Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart zijn de nationale NLdoet-dagen. Een initiatief van het Oranjefonds. Dit jaar gaan vrijwilligers oude begraafplaatsen opknappen. Die zijn merendeels bijna 200 jaar oud en hebben een rijke historie. De grafzerken zijn vaak vervallen en zitten onder het groen. Maar als zij tevoorschijn komen, vertellen zij mooie verhalen.

Door Jos Wessels

Rijke historie
In 1827 bepaalde koning Willem I dat de doden buiten de bebouwde kom begraven moesten worden om hygiënische redenen. Door dorpsuitbreiding zijn die oude kerkhoven al lang weer opgenomen in de bebouwde kom. Daarin vormen zij groene oases met een rijk vogelleven. Het verval heeft zijn eigen bekoring. In Dinxperlo pakken vrijwilligers de Oude Begraafplaats aan het Kerkhofpad aan. Dit gebeurt op initiatief van de Stichting Historisch Dinxperlo. Vrijdag en zaterdag gaat het gebeuren. Theo Wisman en Henk Westerhof namen alvast een voorproefje (zie foto). Zij staan bij het graf van dokter Jenny.

Dokter Jenny
Henri Eliza Jenny werd in 1878 in Neueville (Zwitserland) geboren. Na zijn studie geneeskunde was hij van 1908 tot 1936 de tweede huisarts in Dinxperlo. De praktijk was gevestigd in een villa aan de Kwikkelstraat 13. Dr. Jenny overleed in 1941. Zijn opvolger, dr. I. de Keijzer verplaatste de dokterspraktijk naar zijn nieuwe huis aan de Terborgseweg. Mevrouw Jenny bleef op het oude adres wonen en maakte het tot een bejaardentehuis. In 1962 richtte zij samen met drie kerkgenootschappen het Dr. Jenny Rusthuis op. Enkele tientallen meters van het vroegere woonhuis staat het huidige Dr. Jenny woonzorgcentrum.

Andere prominenten
Voor de meeste mensen zijn de graven van ouders, voorouders en familieleden het belangrijkst. Toch heeft het zin om ook eens te kijken naar andere graven van mensen die de geschiedenis van Dinxperlo en De Heurne mede vorm hebben gegeven. Zoals van burgemeester Verbeek (1875-1946) die ontslagen werd omdat hij Joodse vluchtelingen hielp. En van Derk Hendrik Keuper (1877-1938), schoolmeester en dichter die een straat kreeg in De Heurne. En Willem Jagerink (1767-1847) die nog heeft meegevochten tegen Napoleon in de Slag bij Waterloo maar dit goed heeft overleefd want hij werd uiteindelijk 80 jaar oud. Hun verhalen komen op panelen die binnenkort bij ingang van het kerkhof worden geplaatst.

Aan de slag
Aanstaande vrijdag en zaterdag zijn vrijwilligers dus welkom op de Oude Begraafplaats van 9.00 tot 12.00 uur. Materiaal is aanwezig evenals koffie en thee. Iedereen is van harte welkom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band