De Heurne denkt mee met plan Dorpsvisie. Foto: Naomi Westendorp

De Heurne denkt mee met plan Dorpsvisie. Foto: Naomi Westendorp

‘We hebben de Heurnse inwoners nodig’

Maatschappij

DE HEURNE – Vanuit Heurns Belang is het idee ontstaan om een dorpsvisie voor De Heurne op te stellen. Tien mensen uit De Heurne, van verschillend allooi, zijn gevraagd om een werkgroep te vormen en om de dorpsvisie gestalte te geven. Na enkele vergaderingen is besloten om een bewonersavond te houden op woensdag 29 maart bij Bruggink. Naomi Westendorp, werkgroeplid, roept op: “Alle inwoners van De Heurne krijgen een uitnodiging om te komen, om hun ideeën over ons buurtschap te delen. Het wordt geen avond van zitten en luisteren, maar we zorgen voor een dynamische bijeenkomst waar iedereen actief mee kan doen. We hebben de Heurnse inwoners nodig!”

Door Karin Stronks

Divers
De tien werkgroepleden zijn door Heurns Belang gevraagd en zeer divers. ‘Import’, ondernemer, agrariër, student, man, vrouw, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Naomi: “Er is bewust gekozen voor een nieuwe werkgroep, het bestuur van Heurns Belang heeft de handen al vol aan hun eigen zaken, wij vinden dat ze dit er niet ook nog bij hoeven te doen.” Arjen Kip, werkgroeplid, geeft aan: “We zijn een paar keer bij elkaar geweest en krijgen ondersteuning van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, DKK, zij behartigen belangen van dorpen, wijken en buurtschappen en hebben veel ervaring met het opstellen van een dorpsvisie.” 

Door de werkgroep is besloten om een bijeenkomst te houden voor alle inwoners van De Heurne. “We willen op deze avond de bewoners vragen wat zij vinden van ons buurtschap. Wat is goed, wat kan beter? Er zijn een aantal thema’s bedacht waar mensen hun mening over kunnen geven. Enkele voorbeelden zijn verenigingen, sport, voorzieningen, toerisme en huisvesting. De focus ligt op jonge gezinnen, zij zijn de toekomst van ons buurtschap. Maar ook jongeren, mensen van tussen pak weg veertien en achttien jaar, worden expliciet gevraagd om te komen. Wat kunnen we voor deze doelgroep betekenen, wat mist deze groep in De Heurne? We zien dat CJV, de jeugdclub, veel betekent voor jonge mensen. Het is een bloeiende vereniging. Dat was bij mij vroeger ook al zo”, aldus Arjen. 

Er is een proef op de som gedaan in de groepen 7 en 8 van CBS De Höve, leerlingen mochten op briefjes een idee opschrijven en dit bij het betreffende thema plakken. “Er is stevig geplakt door de scholieren! Echt super dat zij zo goed meedenken over allerlei zaken! We hebben onder andere een opmerking over een kinderboerderij gezien. De opmerkingen en ideeën van de leerlingen zullen we, zo mogelijk, zeker meenemen.” 

Jongeren
Het doel van een dorpsvisie, het dorpsplan, is om buurtschap De Heurne leefbaar te houden voor de toekomst. Dat inwoners op een prettige manier kunnen wonen, naar school gaan, werken, recreëren. “Daarom vinden we het enorm belangrijk dat inwoners meedenken, zij leven hier, zij lopen wellicht tegen dingen aan. We zouden het fijn vinden dat we jongeren hier kunnen houden. En een goede toekomst voor ouderen mogelijk maken. Onderwerpen als bereikbaarheid, voorzieningen, woningsplitsing, nieuwbouw zijn hier aan de orde.”


Oproep
De werkgroep Dorpsplan hoopt op veel belangstelling voor de bijeenkomst op 29 maart bij Bruggink. Naomi: “Het is geen hoogstaande officiële avond, we houden het laagdrempelig. Niet zitten en luisteren maar zelf actief meedoen en meedenken. Iedereen kan zijn of haar zegje doen. Waar hechten Heurnsen waarde aan? We doen daarom ook de oproep aan alle inwoners van De Heurne, kom vooral naar de bewonersavond, help mee om de Dorpsvisie op te stellen. We willen met elkaar in gesprek en ontvangen graag ideeën van Heurnse inwoners. We kunnen niet zonder jullie!”

Meer informatie over het te maken Dorpsplan is te vinden op de website en op de Facebookpagina Dorpsplan De Heurne


www.heurnsbelang.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band