De 'hangouderen' bij de Duitse bakker. Foto: Frank Vinkenvleugel

De 'hangouderen' bij de Duitse bakker. Foto: Frank Vinkenvleugel

Hangouderen van Dinxperlo: ‘Niet dat wi’j nieuwgierig bunt maor wi’j wet graag alles’

Maatschappij

Het interview met de Dinxperlose hangouders in het dialect, dat is zoals er gesproken werd tijdens het gesprek. Wie liever de ABN-versie leest scrollt verder naar onderen.

DINXPERLO - Onze hangolderen heurt inmiddels al helemaol tot ‘t straotbeeld van de Hogestraat in het centrum van Dinxper. D’r bunt moar weinig Dinxperloërs die hun nog niet kent. Aan het end van 2023 kiekt wi’j graag met hun terug op het afgeloapen jaor vanuut ‘de Duutse bakker’ ( Bäckerei Gerads) an de gunne kante.

Door Waltraud Wensink

De ganse club zit iedere donderdagmiddag gemuudluk an de koffie en met de hele club hebt wi’j het in dit geval oaver Theo Bolwerk, Theo te Dorsthorst, Theo Rijks, Gerrie Tuenter, Gerrie Elburg, Willie Elburg, Reinier P. Schaeffer, Piet ten Brinke en Jan Kleinhesseling. Een biezonder markant stel bi’j mekaar, ieder uniek en zoals ze bi’j binnenkomst zegt ‘mensen van het goeie laeven’.

Wi’j mot wel wat te drammen hebben

De toon wut geliek gezet met de opmerking dat iederene een ‘schone onderbokse’ aan hef en ‘de heure gekamd hef’ umdat ze in de krante komt. Als Piet binnen kump wut hi’j meteen geholpen deur Jan den als dank daorveur effen an de oorlellen wut getrokken. Hij hef van die lekkere rooie lellen wut er gelachen. Maor toch wut de hulp den geboaden is onmundig gewaardeerd en onderling durft de kearls mekaar alles te zeggen, ze kunt mekaar goed verdragen. Ze bunt dan ook selectief als het geet um mensen die bi’j hun op het bankje in het dorp wilt zitten. Piet: “Jao, wi’j mot wel wat te drammen hebben” en dan motten het volgens jan ook nog goeie drammers zun. Volgens Theo mot ze natuurlijk ook wel dom kunnen lullen. Daar bunt deze hangolderen zoals wi’j ze kent natuurlijk ervaringsdeskundigen in.

Niet dat wi’j nieuwgierig bunt maor wi’j wet graag alles

Het bänksken in het centrum was al vaker onderwerp van gesprek en now blik dus dat Reinier namens de hangolderen de Gemeente hef angeschreven. ”Het mot een bankje zonder leuning zun zodat er meerdere mensen op kunt zitten en het liefst wilt ze ook nog een bänksken met overkapping maor dan is de kans ook weer groot dat de hangolderen wordt verdreven deur hangjongeren dus daor wilt de heren dan wel van af zien. ”Als dr een bänksken kump mot er rekening geholden worden met de ruumte veur en naost de bank voor mensen met een scootmobiel of rolstoel” aldus Piet en Jan. ”Het mot met het gezicht richting de weg geplaatst worden anders ziet wi’j natuurlijk niks. Niet dat wi’j nejsgierig bunt maor we’j wet wel graag alles”. Volgens een van de leden mag de kerk ook wel weg want daor gaot tegenwoordig nog maar weinig mensen naor toe maor op die opmerking komt ze ook weer terug. Oaver één ding bunt ze het allemaol roerend eens, ze willen niet met de rugge naor de weg zitten en met het kop naor de kerk. “Als dat gebeurt dan mot in vredesnaam de kerk maor verplaatst worden’, wut dr gelachen. Verder mot hun bänksken het liefst ook nog beschikken over vloerverwarming zodat wi’j allemaol comfortabel kunt zien wat er langs kump en discussies kunt voeren. Wi’j waren van plan het pand hier op de

hoek te huren veur ons groepjen maor Peter Kroesen was ons net veur”, lacht men. I’j hebt in de gaten dat het um een geintjen geet maor daoropvolgend spreaken ze meteen de waardering uut over het feit dat ze regelmaotig iets lekkers kriegt aangeboaden. De mensen maakt het soms echt te gek. We’j mot now tellen hoevulle beume we’j mot hebben bi’j het bänksken um borden an te hangen waorop steet ‘verboden te voeren’’. zegt Theo. De heren bunt dr trouwens zeker van dat hun bänksken dr zal kommen want de Gemeente Aalten hef inmiddels vast wel in de gaten dat de Dinxperlose hangolderen een trekpleister bunt.

We’j nemt gin blad veur de mond

De heren hadden een mooi hoogtepunt dat ze wilt delen en dat is dat Feyenoord kampioen is geworden, dat werd zelfs groots gevierd. Bunt ze allemaol grote Feyenoord fans? Nee, dat bunt eigenlijk alleen Jan en Reinier. Theo Rijks: ”Het werd zo goed deur ons gevierd umdat het nooit meer zal gebeuren. Veur de gelegenheid bunt we’j met ons allen uut eaten gewest”. Het werd deur een van de Feyenoord fans betaalt umdat hi’j volgens de rest de enige met geld is en hij bood het an .”We wilden ‘m niet op de tenen trappen en hebt ‘t toen maor angenomen en we’j waren wel zo slim om niet te vraogen of we’j er wat bi’j mosten doen”, lacht Gerrie. Theo: ”Wi’j nemt geen blad veur de mond, wij kunt wel wat hebben”. Dat beaamt Jan,” we’j kunt goed met mekaar praoten want we’j bunt geen een van allen goed wies”. Theo Bolwerk gif an dat we’j hier niet te maken hebt met gevuulige types en dat iedereen wel aan elkaar gewaogd is maor daornaast waarderen ze mekaar ook wel.

Minder bli’j met het feit dat Raterink geet stoppen, die gaon we’j nog missen

En dan de afgelopen verkiezingen, hoe denkt ze daor oaver? Gerrie, daor gaon we’j niet al te diep op in maor we’j bunt best tevreden met de uutslag. Dat bunt dingen waar we’j het wel over hebt”. Waor de een Timmermans zut zitten zegt een ander “ ach schei toch uut”. Onze hangolderen bunt lange niet oaver iedereen in de politiek te spreaken. Waar ze minder bli’j met bunt is dat Raterink d’r met geet stoppen en de winkel stopt. Dat is jammer, heel jammer zelfs. Die zullen we’j nog gaon missen. Daor kon i’j altied alles kriegen, dat wut echt een gemis veur Dinxper”. En net zo gemakkelijk maor toch gemeend dat ze Raterink zult missen, vlug d’r in ens een opmerking deur de tent dat ook Pietje Albert gemist wut. Deze hangolderen hebt een mening maor kunt ook goed relativeren. Dat de herten in het hertenkamp mogen blieven bijvoorbeeld. ”Daor bunt ze vlot achter gekommen, gelukkig hebt ze het verstand terug en gaot die rare plannen niet deur”.

Wi’j köttelt gewoon deur met ups en downs

De gezondheid van de heren wut ook nog even onder de loep genommen: ”Ach wi’j köttelt gewoon deur, met ups en downs. Piet: ’Ik lag laatst al bi’j de chinees op de grond maor op medelijden hoef ik hier dan niet te reakenen, d’r wut eerder een grap over gemaakt. Ens per jaor trakteren we’j op de verjeurdag en dan het liefst met slecht weer want dan komt d’r niet zo völle, dat is goedkoper”. D’r wut völle geouwehoerd, gelachen maor ook naor mekare umgekekken. ”De gezelligheid is veur ons het belangriekst. We’j hebt geen ruzies en we’j

kunt alles zeggen zonder op elkaars teentjes te trappen. De mensen in het dorp bunt altied vriendelijk tegen ons en het klikt onderling goed met mekaar. Een wens veur het nieuwe jaor is natuurlijk gezond blieven want gezondheid is een groot goed. Maor daornaost is een mooie pries in de staatsloterij ook nog welkom”. In ieder geval steet vast dat de Dinxperlose hangolderen een eigen plek hebt verovert en misschien kriegen ze zelfs wel een bänksken met hun naam d’r op, hoe mooi zol dat zun?


De hangouderen van Dinxperlo

DINXPERLO - Onze hangouderen horen inmiddels al helemaal tot het straatbeeld van de Hogestraat in het centrum van Dinxperlo. Er zijn slechts weinig Dinxperloërs die hen nog niet kennen. Aan het eind van 2023 kijken we graag met de mannen terug op het afgelopen jaar vanuit ‘de Duutse bakker’ (Bäckerei Gerads) aan de ‘gunne kante’.

Door Waltraud Wensink

De hele club zit iedere donderdagmiddag gemoedelijk aan de koffie en met de hele club hebben we het in dit geval over Theo Bolwerk, Theo te Dorsthorst, Theo Rijks, Gerrie Tuenter, Gerrie Elburg, Willie Elburg, Reinier P. Schaeffer, Piet ten Brinke en Jan Kleinhesseling. Een bijzonder markant stel bij elkaar, ieder uniek en bijzonder en zoals ze bij binnenkomst zeggen ‘mensen van het goede leven’.
De toon wordt gelijk gezet met de opmerking dat iedereen een ‘schone onderbokse’ aan heeft en ‘de heure gekamd hef’ omdat ze in de krant komen. Als Piet binnenkomt, wordt hij gelijk geholpen door Jan, die als dank daarvoor even aan de oorlellen wordt getrokken. Maar toch wordt de hulp die geboden wordt enorm gewaardeerd en onderling durven de heren elkaar alles te zeggen: ze kunnen elkaar goed verdragen. Ze zijn dan ook selectief als het gaat om mensen die bij hun op het bankje in het dorp willen zitten. Piet: “Ja, we moeten wel wat te drammen hebben” en dan moeten het volgens jan ook nog goeie drammers zijn en volgens Theo moeten ze natuurlijk ook wel dom kunnen lullen. Daar zijn deze hangouderen zoals we ze kennen natuurlijk ervaringsdeskundigen in.

Bankje
Het bankje in het centrum was al meerdere keren onderwerp van gesprek en nu blijkt dus dat Reinier namens de hangouderen de gemeente heeft aangeschreven. ”Het moet een bankje zonder leuning zijn, zodat er meerdere mensen op kunnen zitten en het liefst willen ze ook nog een bankje met overkapping maar dan is de kans ook weer groot dat de hangouderen worden verdreven door hangjongeren, dus daar willen de heren dan wel van af zien. “Als dr een bankje komt moet er rekening gehouden met de ruimte voor en naast de bank voor mensen met een scootmobiel of rolstoel”, aldus Piet en Jan. ”Het bankje moet met het gezicht richting de weg geplaatst worden, anders zien we natuurlijk niets. Niet dat we nieuwsgierig zijn, maar we weten wel graag alles.”
Volgens een van de leden mag de kerk ook wel weg, want daar gaan tegenwoordig nog maar weinig mensen naar toe. Maar op die opmerking komen ze ook weer terug. Over één ding zijn ze het allemaal roerend eens, ze willen niet met de rug naar de weg zitten en met het hoofd naar de kerk. “Als dat gebeurt dan moet in vredesnaam de kerk maar verplaatst worden”, wordt er gelachen. Verder moet hun bankje het liefst ook nog beschikken over vloerverwarming: “Zodat we allemaal comfortabel kunnen kijken wat er langs komt en discussies kunnen voeren. We waren van plan het pand hier op de hoek te huren voor ons groepje, maar Peter Kroesen was ons net voor”, lacht men.
Je hebt in de gaten dat het om een geintje gaat, maar daaropvolgend spreken ze gelijk de waardering uit over het feit dat ze regelmatig iets lekkers krijgen aangeboden. De mensen maken het soms echt te gek. We moeten nu tellen hoeveel bomen we moeten hebben bij het bankje om borden aan te hangen waarop staat ‘verboden te voeren’’’, zegt Theo. De heren zijn er trouwens zeker van dat hun bankje er zal komen, want de gemeente Aalten heeft inmiddels vast wel in de gaten dat de Dinxperlose hangouderen een trekpleister zijn.

‘We nemen
geen blad
voor de mond’


De heren hadden een mooi hoogtepunt dat ze willen delen en dat is dat Feyenoord kampioen is geworden: dat werd groots gevierd. Zijn ze allemaal grote Feyenoord fans? Nee, dat zijn eigenlijk alleen Jan en Reinier. Theo Rijks: ”Het werd zo goed door ons gevierd, omdat het nooit meer zal gebeuren. Voor die gelegenheid zijn we met ons allen uit eten geweest.”
Het werd door een van de Feyenoord fans betaalt omdat hij volgens de rest de enige met geld is en hij bood het aan. ”We wilden hem niet op de tenen trappen en hebben het toen maar aangenomen en we waren wel zo slim om niet te vragen of we er wat bij moesten doen”, lacht Gerrie.
Theo: ”Wij nemen geen blad voor de mond, wij kunnen wel wat hebben.” Dat beaamt Jan: “We kunnen goed met elkaar praten, want we zijn geen van allen goed wijs.” Theo Bolwerk geeft aan dat we hier niet te maken hebben met gevoelige types en dat iedereen wel aan elkaar gewaagd is, maar daarnaast waarderen ze elkaar ook wel.
En dan de afgelopen verkiezingen, hoe denkt men daar over? Gerrie: “Daar gaan we niet al te diep op in, maar we zijn best tevreden over de uitslag. Dat zijn dingen waar we het wel over hebben.”
Waar de een Timmermans ziet zitten, zegt een ander: “Ach, schei toch uut!”
Waar ze minder blij mee zijn, is dat Raterink ermee gaat stoppen en de winkel verdwijnt. “Dat is jammer, heel jammer zelfs. Die zullen we nog gaan missen. Daar kon je altijd alles krijgen, dat wordt echt een gemis voor Dinxperlo.” En net zo gemakkelijk, maar toch gemeend dat ze Raterink zullen missen, vliegt er ineens een opmerking door de bakkerij dat ook Pietje Albert gemist wordt.
Deze hangouderen hebben een mening maar kunnen ook goed relativeren. Dat de herten in het hertenkamp mogen blijven bijvoorbeeld. ”Daar zij ze vlot achter gekomen, gelukkig hebben ze het verstand terug en gaan die rare plannen niet door.”
De gezondheid van de heren wordt ook nog even onder de loep genomen: ”Ach wi’j köttelt gewoon deur, met ups en downs. Piet: ‘Ik lag laatst al bij de chinees op de grond, maar op medelijden hoef ik hier dan niet te rekenen, er wordt eerder een grap over gemaakt. Eens per jaar trakteren we op de verjaardag en dan het liefst met slecht weer, want dan komen er niet zo veel, dat is goedkoper.”
Er wordt veel geouwehoerd, gelachen maar ook naar elkaar omgekeken. ”De gezelligheid is voor ons het belangrijkst. We hebben geen ruzies en we kunnen elkaar alles zeggen zonder op elkaars teentjes te trappen. De mensen in het dorp zijn altijd vriendelijk tegen ons en het klikt onderling goed met elkaar. Een wens voor het nieuwe jaar is natuurlijk gezond blijven, want gezondheid is een groot goed. Maar daarnaast is een mooie prijs in de staatsloterij ook nog welkom.”
In ieder geval staat vast dat de Dinxperlose hangouderen een eigen plek hebben en misschien krijgen ze zelfs wel een bankje met hun naam er op, hoe mooi zou dat zijn?

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant