Foto: Han Veldhorst
Foto: Han Veldhorst han veldhorst

Paasoratorium in Aalten en Dinxperlo

Muziek

DINXPERLO/AALTEN – Het paasoratorium, 25 jaar geleden gecomponeerd door componist, pianist, koordirigent en cantor organist van de cantor organist van Dinxperlo Dick Zwart, wordt in zijn geheel opgevoerd in de Dorpskerk in Dinxperlo op zondag 2 april vanaf 19.30 uur en in de Oude Helenakerk in Aalten op dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur. Organist Harry van Wijk geeft aan: “Het is dankbare muziek, laagdrempelig, toegankelijk voor een groot publiek. Het paasoratorium staat dichtbij de mensen. Het past in de tijd van bezinning.”

Door Karin Stronks

In de ‘stille week’, voorafgaand aan Pasen, wordt het paasoratorium opgevoerd in de Oude Helenakerk in Aalten en in de Dorpskerk in Dinxperlo. Een pianist op een klassieke vleugel, een organist op het kerkorgel, een trompettist, tekst lezers en twee cantorijen werken mee aan deze kerkelijke vieringen. Het oratorium bestaat uit achttien losse delen, het wordt op twee avonden voor het eerst in zijn volheid uitgevoerd in dit deel van het land. Annie Klumpenhouwer van de cantorij Dinxperlo geeft aan: “Wij willen graag dat iedereen gelegenheid krijgt om het oratorium mee te beleven, het laagdrempelig houden. Daarom is de entree gratis en vragen we een vrije gift. Zo sluiten we niemand uit!”
Hoe is het plan voor de uitvoering in Aalten en Dinxperlo tot stand gekomen? Cantor-organist en dirigent Harry van Wijk en componist Dirk Zwart kennen elkaar, Harry heeft het paasoratorium al diverse malen in zijn vorige woonplaats Amersfoort uitgevoerd. In Aalten heeft hij de afgelopen jaren al wel losse delen met de cantorij uitgevoerd. Het idee ontstaat om het stuk in zijn volheid te gaan uitvoeren in de tijd van bezinning, de tijd voor Pasen. “Dirk Zwart, die 25 jaar geleden het paasoratorium heeft gecomponeerd, zal op deze avonden de vleugel bespelen en dirigeren als ik op het kerkorgel speel.”
Het paasoratorium, zoals het in Aalten en Dinxperlo wordt opgevoerd, vertelt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn veroordeling, van de apostelen die hem in de steek laten, het dragen van het kruis naar de berg Golgotha, de kruisiging, het sterven van Jezus, de graflegging en opstanding. Er worden liederen gezongen, soms vierstemmig, vijf Bijbelteksten worden gelezen. Ook het publiek heeft een rol, want bij een lied is een refrein dat door iedereen kan worden meegezongen.
In Dinxperlo zal Petra Veerbeek de passages uit de Bijbel lezen, in Aalten worden de Bijbelteksten gelezen door predikant Elisabeth van Deventer. “De teksten van de liederen zijn geschreven door Ria Borkent, op rijm gemaakt. Trompettist Robert de Boer zal spelen, het thema van het paasoratorium is ‘Het Lam dat ons doet leven’. Lammeren werden lang geleden geofferd, je zou kunnen zeggen dat Jezus is geofferd om ons mensen te bevrijden…”
De uitvoering wordt gedaan door professionele muzikanten samen met de cantorijen van Aalten en Dinxperlo. Annie: “De cantorijen van Aalten en Dinxperlo treden hier voor het eerst samen op. We zingen apart maar er worden ook liederen samen gezongen als er wat ‘krachtige’ stukken aan bod zijn. We zingen ook vierstemmig. We zingen hier voor het eerst samen, een bijzonder moment!”
Het paasoratorium is een kerkelijke viering maar zeer laagdrempelig. “En iedereen die geïnteresseerd is, gelovig of niet, is welkom. Er worden geen ingewikkelde muziekstukken ten gehore gebracht maar toegankelijke muziek en zang”, aldus Christiaan Eppink van de voorbereidingscommissie en lid van de cantorij van Aalten.
Hoe bereiden de muzikanten en cantorijen zich voor op het paasoratorium? Annie: “We repeteren wekelijks met de twee cantorijen en houden een generale repetitie in beide kerken. Verder oefenen de cantorijleden veel thuis. We kijken allemaal uit naar deze uitvoering, hoe zal het klinken als alles samenvalt?”
Het paasoratorium wordt twee keer opgevoerd, op zondag 2 april vanaf 19.30 uur in de Dorpskerk in Dinxperlo, op dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur in de Oude Helenakerk in Aalten. De entree is gratis, er wordt een vrije gift gevraagd. De uitvoering duurt ruim een uur.

Cantorij Aalten tijdens een repetitie. Foto: Christiaan Eppink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant