De Höve bestaat een halve eeuw. Foto: PR
De Höve bestaat een halve eeuw. Foto: PR

De Höve bestaat vijftig jaar

Onderwijs

Feestdag met reünie op 23 september

DE HEURNE - In september is het alweer vijftig jaar geleden dat in De Heurne de christelijke basisschool De Höve geopend werd. Op vrijdag 23 september zal dat uitgebreid gevierd worden.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de eerste gedachten voor een nieuwe school in De Heurne op papier gezet. Na veel overleg en stug volhouden van de toenmalige bestuurders was het in 1972 zover dat de school in gebruik kon worden genomen. Dat waren toen vijf lokalen, een ruime hal en wat nevenruimtes. Een school die prima voldeed aan de verwachtingen en openstond voor hervormden en gereformeerden. En ook toen al een school voor iedereen die onderwijs dicht bij huis zocht en kon instemmen met het christelijke karakter van de school.
In het begin van de jaren tachtig was de situatie zorgelijk, toen het aantal leerlingen op een bepaald moment ongeveer zestig was en er nog maar drie leerkrachten werkten.
Na de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs ontstonden er nieuwe mogelijkheden. Kleuterschool Kindervreugd kwam na een fusie inwonen in de school en dit had een paar kleine bouwkundige ingrepen tot gevolg.
In 1992 bleek de school wat uit haar jasje te groeien en werden een extra lokaal en een personeelsruimte gerealiseerd. Die renovatie bleek in de loop van de negentiger jaren toch niet voldoende. Het onderwijs veranderde en ruimtes werden vaak anders gebruikt. Dus ruimte-technisch begon het weer te knellen en in 2003 werd een belangrijke beslissing genomen over een grondige renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. In deze beslissing werd ook het peuterspeelzaalwerk meegenomen. Zo werd in 2004 een nieuwe brede school in gebruik genomen. Peuterspeelzaal en basisschool onder één dak.
In 2004 vroeg de toenmalige directeur, Henk Wassink, zich af of de Höve-jas voor de toekomst passend zou blijven. Nu, een kleine twintig jaar later, kan geconstateerd worden dat de jas jarenlang goed gepast heeft, maar nu toch weer begint te knellen. In de afgelopen jaren heeft De Höve qua leerlingenaantal weer een gestage groei doorgemaakt. Afgelopen jaar heeft al een interne verbouwing plaatsgevonden om meer ruimte te realiseren voor onderwijs. Door de grote instroom in de kleutergroep lijkt dit niet afdoende en wordt er nu naar mogelijkheden gezocht om semi-permanente bebouwing aan de school te koppelen.
Dat is nog even toekomstmuziek, eerst moet het vijftigjarig jubileum van De Höve groots gevierd worden.

En dat vieren gebeurt op vrijdag 23 september. Die hele dag zal een feestdag zijn voor de leerlingen, met onder andere een vossenjacht, een voorstelling en andere feestelijkheden. De ouders zijn vanaf 14.00 uur ook op school uitgenodigd om met de kinderen onder het genot van een hapje en drankje nog even mee te vieren.
Om 16.00 uur start dan een grootse reünie, waar zich inmiddels meer dan tweehonderd oud-leerlingen en oud-leerkrachten voor hebben aangemeld. Deze reünie zal, in een feestelijke stemming met een hapje en drankje, tot 20.00 uur duren. Er is al veel fotomateriaal aanwezig, maar de organisatie hoopt dat de reünisten zelf ook nog foto’s van hun schooltijd meenemen. Aanmelden voor de reünie kan nog steeds via de website van De Höve: www.dehove.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band