Het schoolgebouw aan de Europastraat (1975-heden). Foto: PR

Het schoolgebouw aan de Europastraat (1975-heden). Foto: PR

Afscheid van het middelbaar onderwijs in Dinxperlo

Onderwijs

DINXPERLO - Over een paar maanden, als het zomervakantie wordt, zullen de tweedeklas leerlingen van Schaersvoorde Dinxperlo de deur definitief achter zich sluiten. Het vervolg van hun middelbare schoolopleiding ligt elders, voor de meesten in Aalten. Daarmee komt een eind aan 64 jaar middelbaar onderwijs (ulo, brugklas, basisvorming, mavo, vmbo, havo/vwo onderbouw) in Dinxperlo.

Door Herman Hofs, oud-docent biologie

In 1959 was de onveilige schoolroute naar Aalten of Terborg/Silvolde juist één van de redenen geweest om te streven naar een ulo-school in het eigen dorp. Met 49 leerlingen en twee leerkrachten (schoolhoofd Frentz en de heer Kip) werd er in augustus 1959 begonnen met de lessen, waarvoor zaaltjes werden gehuurd in het toenmalige Ons Huis en bij de Gereformeerde Kerk. Pas in 1961 kon door de Chr. Ulo ‘Irene’ een vijfklassig houten schoolgebouw worden betrokken aan de Beggelderdijk, zij het dat die bestond uit de beste delen van een (afgekeurd) noodgebouw van de HBS uit Groenlo. De locatie dicht bij het toenmalige slachthuis zorgde wel eens voor vermakelijke situaties als er een varken ontsnapte die liever naar school ging dan kennis te maken met het slagersmes.

De school groeide al snel uit zijn jasje; er kwamen leerkrachten bij (onder anderen de heren Heersink, Zuurman en Jansen).
Na lang en aanhoudend overleg door het toenmalig bestuur en schoolhoofd Hoekstra met de verantwoordelijke overheden kwam er in 1974 groen licht voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor de Irenemavo aan de Europastraat. Op 24 juni 1975 werd de school officieel geopend door burgemeester J.W. Stam.

Fusie
Het gebouw was berekend op zo’n 200 leerlingen, bevatte diverse vaklokalen en een gymzaal. Alles onder één dak. Lange tijd voldeed het gebouw aan de eisen van de snel veranderende onderwijssystemen, al kwamen er wel interne aanpassingen, zoals een computerlokaal. Na de fusie van vijf scholen tot het Christelijk College Schaersvoorde in 1993 bleef de Irenemavo als nevenvestiging behouden voor Dinxperlo.

In 2009 werd het schoolgebouw gerenoveerd mede tot stand gekomen na een protestactie van leerlingen bij het gemeentehuis in Aalten onder aanvoering van de ‘Galliër Hermanix’.

Maar nu, anno 2023, heeft het overkoepelende Achterhoek VO gemeend om - gezien de cijfers met betrekking tot  de bevolkingskrimp - een einde te maken aan het middelbaar onderwijs in Dinxperlo. Een beslissing die door velen wordt betreurd, maar helaas onomkeerbaar is.

Afscheidsreünie
Op donderdag 1 juni is er van 18.00 tot 22.00 uur een grote afscheidsreünie voor allen die ooit op de Ireneschool/Schaersvoorde Dinxperlo hebben gezeten, dus van 1959 tot 2023. De laatste gelegenheid om in het huidige gebouw rond te kijken voordat alles ontmanteld wordt, foto’s te bekijken en oud-klasgenoten of oud-leerkrachten te ontmoeten.
Er is gelegenheid om bij de foodtrucks van Woodies lekker te eten en te drinken. Bij het podium van MahoRent in de aula kan men luisteren naar een welkomstwoord van de huidige rector van Schaersvoorde, Laurien Crump, en locatieleider Elroy Belterman (19.00 uur), het diploma-duo Resie/Herman (19.30 uur) en naar de band Onwies (20.30 en 21.30 uur). Het geheel wordt omlijst door muziek van DJ Ounes (Janesh Doornenbal).

Parkeren kan niet direct voor de school, maar op diverse openbare parkeerplekken in de omgeving (sporthal en IKC de Bosmark) plus parkeerplaatsen waarvoor medewerking is verkregen van voetbalclub FC Dinxperlo en Fittnesscentrum Ponsen. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Kom echter zoveel mogelijk op de fiets (fietsen stallen op het schoolplein).

Noodschool aan de Beggelderdijk (1959-1975). Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band