Afbeelding

Hoezo bestuurlijke vernieuwing? En hoe dan?

Opinie

In 2017 stopte mijn voorganger Berghoef en ging de gemeenteraad op zoek naar een opvolger. Er werd - na een meningspeiling onder de inwoners - een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Er stond van alles in maar ook een soort opdracht voor de nieuwkomer om met initiatieven te komen voor bestuurlijke vernieuwing. In een aantal columns daarom een terugblik en verantwoording van mij naar u.

De opdracht was vaag, vermoedelijk omdat niet helder was wat er dan zou moeten veranderen. Ook speelde mee dat begin 2018 een nieuwe raad gekozen zou worden.

Ik ben geen hemelbestormer wat betreft bestuurlijke vernieuwing, maar heb wel kennis van en een mening over hoe de gemeente zou moeten functioneren volgens onze Gemeentewet. Direct na mijn aantreden op 22 december 2017 - wat vliegt de tijd - ben ik met veel mensen in en rond het gemeentehuis gaan praten. Ik heb ze gevraagd naar het functioneren van de gemeentepolitiek. De gesprekken leidden tot vragen en gedachten die ik op schreef in een notitie na mijn eerste honderd dagen. Dat gaf wat reuring, maar een aantal onderwerpen kwam zo wel op de agenda te staan. 

Gelijk na de verkiezingen moest de raad beslissen hoe om te gaan met een initiatief van Joop Wikkerink om als raad een raadsprogramma op te stellen. Ik was daar een voorstander van. Er was immers veel ongenoegen over hoe de partijen met elkaar omgingen en dit zou een mooie manier kunnen zijn om het anders te doen. Door met elkaar in gesprek te gaan over de bestuurlijke uitdagingen voor Aalten, waarbij we zochten naar wat ons verbindt en waarover we het met elkaar eens zijn in plaats van naar wat ons onderscheidt. Ook benadrukt het dat de raad en niet de coalitiepartijen de opdrachtgever zijn van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Direct na de verkiezingen besloten de fractievoorzitters onder leiding van een onafhankelijke buitenstaander een raadsprogramma op te stellen. Ook hierin gaf de raad zichzelf de opdracht om met bestuurlijke vernieuwing aan de slag te gaan. Het college kwam na de zomer met een uitwerking van het raadsprogramma in een concreet uitvoeringsprogramma met als motto Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij.

De eerste bestuurlijke vernieuwing was daarmee een feit en het is de meesten goed bevallen, zoals onlangs bleek uit een enquête onder de raadsleden. De verhoudingen tussen de partijen onderling en met het college waren harmonieus deze periode. De fractievoorzitters hebben dat ook geconcludeerd en de nieuwe raad meegegeven dat dit voor herhaling vatbaar is. Maar die nieuwe raad zal moeten beslissen of ze weer zo’n breed gedragen raadsprogramma op wil stellen of kiest voor een coalitieakkoord van een meerderheid. Afwachten dus.

Bestuurlijke vernieuwing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dus hebben we tijdens een raadsdag najaar 2018 gesproken hoe we verder zouden willen. Dit werd uitgewerkt in een notitie waarin we een aantal thema’s vastlegden waar raad en college mee aan de slag zouden gaan. Een drietal werkgroepen van raadsleden ging aan de slag: met een nieuw vergadermodel, met burgerparticipatie en raadscommunicatie en met scholing en training van raadsleden. Daarnaast werden er wat kleinere veranderingen doorgevoerd, zoals het afschaffen van het opstellen van letterlijke notulen. Alle raadsvergaderingen worden immers live uitgezonden via onze website en dat wordt opgeslagen en is altijd terug te kijken, een beter verslag is niet mogelijk. 

In twee volgende columns ga ik uitgebreider in op de vernieuwingen die doorgevoerd zijn. Wordt vervolgd dus.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band