Burgemeester Anton Stapelkamp staat voor de groep Politiek Aktief. Foto: Karin Stronks
Burgemeester Anton Stapelkamp staat voor de groep Politiek Aktief. Foto: Karin Stronks

Dertien cursisten zijn Politiek Aktief!

Politiek

AALTEN – Negen vrouwen en vier mannen zitten in zaal Bredevoort van het gemeentehuis in Aalten. De op één na laatste bijeenkomst van Politiek Actief is net begonnen. Burgemeester Anton Stapelkamp vertelt hoe het programma van deze avond eruit gaat zien. De vorming van een coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen, hoe werken het college en de gemeenteraad en Evelien Hillen zal uitleg geven over de financiën van de gemeente. De cursisten zijn er klaar voor, naambordjes, koffie, een map met informatie en pen en papier voor de neus. Na de pauze gaan de kandidaten speeddaten met gemeenteraadsleden c.q. fractievolgers.

Door Karin Stronks

Burgemeester Anton Stapelkamp steekt van wal, hij volgt de onderwerpen op de beamer voorin de zaal. Kandidaten luisteren aandachtig. Nu en dan worden vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Termen als dualisme, compromissen sluiten, beeldvorming, interpellatie, recht van onderzoek, amendementen en verordeningen passeren de revue. “In de gemeenteraad zitten volksvertegenwoordigers. Zij stellen kaders vast en geven opdrachten aan het college. Het college B&W voert deze opdrachten uit binnen de vastgestelde kaders en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.”
Stapelkamp vertelt vlot en op een laagdrempelige manier geeft hij uitleg over het functioneren van het gemeentebestuur. Aan de hand van voorbeelden en anekdotes verduidelijkt hij de werking van de lokale politiek. Over de voorjaarsnota, najaarsnota, begroting, over de ‘gereedschapskist’ van de gemeenteraadsleden, rechten en plichten van de raad. Enkele lokale vraagstukken worden als voorbeeld genoemd zoals verkeersveiligheid en windmolens. Griffier Marcel Fiering houdt de tijd goed in de gaten, zorgt voor de vaart in het programma.

Evelien Hillen krijgt het woord, zij vertelt een en ander over de financiën van de gemeente. Er is 70 miljoen euro te besteden, dat geld wordt verdeeld. Aan de hand van een schema is te zien hoe. Evelien: “Ongeveer de helft gaat naar het sociaal domein. De andere helft naar zaken als verkeersveiligheid. We mogen geen winst maken maar kunnen wel reserves aanleggen. We moeten zorgen voor een sluitende begroting. Krijgen gemeenten veel geld dan is dat niet moeilijk. Maar wordt er bezuinigd door het rijk wordt het een stuk lastiger. Het is net een huishoudboekje maar dan met een paar meer nullen…” 

Er komen raadsleden en fractievolgers binnen. Zij gaan na de pauze speeddaten met de kandidaten. Stapelkamp: “Dat was jullie huiswerk voor deze avond, kom met vragen of onderwerpen die spelen in de gemeente.” In de hal staan statafels klaar en in groepjes worden de raadsleden en fractievolgers aan de tand gevoeld. Onderwerpen als leegstand van woonplaatswoningen, een gemeenteloket in Dinxperlo, veiligheid voor fietsers, regenbooggemeente, informatiepakket voor nieuwe inwoners van de gemeente Aalten, het vluchtelingenbeleid, een doorgaand fietspad langs de Varsseveldsestraatweg, het budget van het Blauwe Meer en verpauperde panden in het Aaltense centrum komen aan de orde. Er worden notities gemaakt door de raadsleden en pittige discussies gevoerd. 

‘Het is net

een 

huishoud-

boekje met

een paar 

meer nullen’


Voor de afsluiting gaat het gezelschap terug naar zaal Bredevoort. Er wordt nog wat gediscussieerd en het programma van de volgende bijeenkomst wordt besproken, dan wordt een debat gevoerd over energiearmoede. Stapelkamp: “Jullie kunnen je een week inlezen en voorbereiden op dit debat!” Op 25 oktober, bij de raadsvergadering, krijgen kandidaten die minstens drie bijeenkomsten hebben bijgewoond een certificaat. “Het zou mooi zijn voor jullie om de raadsvergadering bij te wonen!” Sabine van Santen, fractievolger van de CU, merkt op: “Jullie zijn goed voorbereid, hebben mooie vragen gesteld. Enkele hebben mij aan het denken gezet!”

Eén van de deelnemers geeft haar mening over Politiek Aktief: “We zijn met een gemêleerde groep leergierige mensen. Allemaal geïnteresseerd in de lokale politiek. We hebben een map gekregen waarin de structuur wordt uitgelegd. De burgemeester vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en leuke anekdotes over hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en werkt. Erg leerzaam en leuk!”

Het idee wordt geopperd om met de groep een uitstapje te maken naar de Tweede Kamer in Den Haag. Stapelkamp reageert positief. “Als jullie belangstelling hebben kunnen we dat wel regelen! Graag aanmelden bij de griffier!” Hij besluit: “Volgend jaar gaan we Politiek Aktief weer organiseren! Voor nu, tot volgende week!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band