Windmolenpark Hagenwind. Foto: Jos Wessels
Windmolenpark Hagenwind. Foto: Jos Wessels Jos Wessels

Is er genoeg zonnestroom van daken in 2030?

Politiek

AALTEN - In Aalten is er bij boeren en een aantal politieke partijen grote weerzin tegen zonnepanelen op goede landbouwgrond. In juli 2021 nam de gemeenteraad een amendement aan waarin uitgifte van zonneparken voorlopig niet mogelijk is. Eerst moet de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor stroom op daken en stroom uit wind. Op 8 november werden de resultaten gepresenteerd in de beeldvormende gemeenteraad.

Door Jos Wessels

LTO en de boerendaken
Het onderzoek naar boerendaken werd verricht door LTO Noord, een belangenvereniging van boeren. Alle 288 boerenbedrijven werden benaderd. Rients Hijma kwam de resultaten presenteren. Enkele cijfers: 63 bedrijven hebben al panelen. 153 bedrijven zouden mee kunnen doen als grootverbruiker (meer dan 300 panelen). 93 kunnen meedoen als kleinverbruiker. Grote probleem is de levering. De stoomkabels in het buitengebied zijn te dun.

Agem en de industriële daken
Agem, de regionale elektriciteitsmaarschappij, deed onderzoek naar industriële daken. Dat bleek veel minder exact dan bij de boeren. Om het oppervlak van de bedrijfsdaken te inventariseren maakte men gebruik van Google Earth.
Individuele gegevens zijn niet beschikbaar vanwege privacy- en andere wetgeving. Toch lijken voldoende daken voorhanden om de gemeentelijke doelstelling te halen.
Maroeska Bootsman, die de cijfers presenteerde, plaatste kritische kanttekeningen bij het gemeentebeleid.

Grote leveringsproblemen
De gemeente Aalten heeft zich verplicht om in 2030 zo’n 135 gigawattuur stroom op te wekken. Dat is 135 miljoen kilowatt. Het grootste deel wordt geleverd door de acht windmolens van Hagewind in het Aaltense Goor. De windmolens worden ingeschat op ongeveer 88 gigawattuur. Dat is meer dan de windmolens nu leveren, maar B en W rekenen op een hogere opbrengst nadat de molens vernieuwd zijn. Maar de heer Bongen zei namens Hagenwind dat de huidige molens uit 2008 nog wel langer meegaan dan 2030.
Grootste kink in de kabel zijn echter de problemen met het stroomnet. Het net heeft zijn maximale stroomcapaciteit bereikt. Tot 2025-2026 is er geen uitbreiding, dus tot dan kunnen geen nieuwe grootverbruikers op het net worden aangesloten. Eigenlijk ligt dus nu alles stil.
Geadviseerd wordt, om voorlopig nieuwe stroomopwekking in te zetten op het eigen bedrijf of misschien voor nabije buren.

Scherpe kritiek
Diverse insprekers vielen de gemeentelijke plannen scherp aan. De gemeente denkt de doelstelling voor 2030 te kunnen halen zonder zonneparken toe te staan. Dat is niet realistisch, zo betoogden insprekers.
Peter Uitgeest van Zon en Wind in ’t Goor noemde de plannen broddelwerk.
De familie Hoftijzer van minicamping Nieuw Kempink wil een Ecopark aanleggen met daarin twee hectare zonnepanelen. Die plannen hebben zij in 2021 ingediend en werden toen positief ontvangen, ook door Liander. Door het amendement van juli 2021 liggen de plannen stil. De familie Hoftijzer hoopt nu verder te kunnen.

Wordt vervolgd
Op 15 november mogen de raadsleden hun mening geven over de gemeentelijke plannen. Dat gebeurt in de zogenaamde meningsvormende raad. Het belooft een spannende avond te worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band