Joop Wikkerink. Foto: Jos Wessels

Joop Wikkerink. Foto: Jos Wessels

Joop Wikkerink gaat voor de provincie

Politiek

BREDEVOORT - Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Er doet een aantal kandidaten mee uit Aalten en Dinxperlo. Vandaag richten wij ons op de kandidaat namens Groen Links: Joop Wikkerink.

Door Jos Wessels

Joop Wikkerink was raadslid gemeente Aalten vanaf 1982 en hij is wethouder Sociaal Domein vanaf 2018. Hij doet dit namens de Progressieve Partij (PP), waarin meerdere partijen met een links hart samenwerken,. Daaronder Groen Links en de PvdA. Joop woont met zijn vrouw in Bredevoort; zij hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Waarom ben je politiek actief voor Groen Links?
Joop: ‘In Groen Links komt precies samen waarvoor ik sta. Links is voor mij sociale gerechtigheid en bestaanszekerheid. Groen is voor mij: duurzaamheid, versterking van de natuur, opwarming van de aarde afremmen en biodiversiteit. Ik ben provinciaal en landelijk voor verregaande samenwerking van Groen Links met Partij van de Arbeid. Ik heb in Aalten binnen de PP daar zeer goede ervaringen mee.’

Waarom moeten mensen gaan stemmen voor de provincie?
‘De provincie bepaalt veel dingen waar wij in ons dagelijks leven mee te maken hebben. Neem de woningbouw: de provincie bepaalt hoeveel woningen, waar die worden gebouwd en voor welke doelgroep. Neem ook de stikstofdiscussie. Onze mening is dat vrijkomende stikstof ten goede moet komen aan de natuur én aan de PAS-melders (dat zijn boeren die door oudere regelgeving klem zijn komen te zitten qua stikstofreductie). Ik vind dat een boer met natuurinclusief werken een eerlijke boterham moet kunnen verdienen. In ieder geval geen stikstofreductie naar Schiphol en de wegenbouw.’

Je bent lijstduwer met plaats 37. Waarom dan toch op de lijst?
‘Ik heb mogen meeschrijven aan het provinciale programma wat betreft gezondheid en bestaanszekerheid. Het wethouderschap staat voor mij voorop, maar ik kan zo wel de stem van de burger in de Oost Achterhoek vertolken in Arnhem.’

Als je één ding mocht bepalen, wat gebeurde er dan?
‘Dan wordt Gelderland de gezondste en meest duurzame provincie van Nederland met voldoende bestaanszekerheid voor iedereen.’

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band