Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld (r) en lijsttrekker en fractievoorzitter Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland tijdens hun OV-tour door de Achterhoek. Foto: Rob Weeber
Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld (r) en lijsttrekker en fractievoorzitter Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland tijdens hun OV-tour door de Achterhoek. Foto: Rob Weeber

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld bezoekt Achterhoek

Politiek

RUURLO – Uitgenodigd door GroenLinks Oost-Achterhoek bezocht GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld haar geboortestreek. Ze werd daarbij begeleid door de Aaltense Progressieve partij-wethouder en GroenLinks-lid Joop Wikkerink en fractievoorzitter GroenLinks Berkelland Andrea Weg. Rode draad was een rondreis en kennismaking met het openbaar vervoer in de streek. Tijdens de OV-tour werden bovendien nog twee andere onderwerpen besproken die haar na aan het hart liggen, jeugdzorg en natuurwaarde. Het gezelschap schoof uiteindelijk in het bijzijn van lijsttrekker en fractievoorzitter Charlotte de Roo van GroenLinks Gelderland voor de lunch in De Heikamp aan.

Door Rob Weeber

De rondreis via het openbaar vervoer kende zaterdag de nodige hobbels. Zo moest het gezelschap twintig minuten wachten op de aansluiting van Varsseveld richting Haakbergen. Wikkerink erkende dat het openbaar vervoer in de Achterhoek uit een ‘ratjetoe aan vervoersregelingen’ bestaat, ook als het om de grensoverschrijdende lijnen met Duitsland gaat. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de toiletvoorzieningen, het afschaffen van een dubbel opstaptarief, het één kaartsysteem, betere informatie voor mensen met een beperking en zeker ook minder krappe rijtijden voor de chauffeurs. Westerveld is een fervent aanhanger van het openbaar vervoer, maar als ze naar haar ouders in Lintelo, gemeente Aalten, wil, is ze afhankelijk van derden met een auto. Zelf heeft ze er geen en er is ook geen bezoek via het openbaar vervoer mogelijk.

Westerveld erkent de ‘verschraling’ van het OV en ziet goed georganiseerd openbaar vervoer vooral ook als een middel om eenzaamheid te bestrijden. “Bij het gepraat over openbaar vervoer gaat het teveel om geld. Openbaar vervoer is een publieke dienst en zou niet overgeleverd moeten zijn aan marktdenken. Eigenlijk moet je je afvragen wat de kosten zouden zijn als er geen OV was. Dan heb je een andere discussie.” Ook De Roo erkent dat de inrichting van goed openbaar vervoer een uitdaging is, zeker buiten de grote(re) steden. “Er moet meer geld heen en meer flexibiliteit komen.”

Medicalisering
In Varsseveld werd een gesprek gevoerd met Ria Otter, verantwoordelijk voor de afbouw Jeugdzorgplus in Gelderland. Een van de problemen is de combinatie bezuinigen en innoveren, dat gaat slecht samen. Door vertragende besluitvorming dreigt het systeem vast te lopen. Westerveld ziet nog een ander obstakel. “De jeugdzorg lijkt gebukt te gaan onder de medicalisering van het systeem. Er moet meer nadruk op preventie komen. Niet alles wat zich binnen gezinnen afspeelt, behoort tot de jeugdzorgproblematiek.”
In de bus vanaf Varsseveld stapten ook beide oprichters van #Opladers in, Merel Pais-Leeflang en Esther Bakker. Deze beweging is ontstaan in de Achterhoek en verwijst naar ouders die met elkaar een netwerk vormen om zo vragen rondom opvoeden en opgroeien te kunnen delen en elkaar extra steun te kunnen geven.

Natuurinclusief
Vanaf station Lievelde stapte GroenLinks lid Jan Dirk Focker in, natuurgids voor het IVN. Hij hield een pleidooi voor de nieuwe natuur die kan ontstaan door goede samenwerking tussen overheid, landeigenaren en Staatsbosbeheer. Het gesprek over de natuur, biodiversiteit en landbouw in de Achterhoek werd in een groter gezelschap voortgezet na een fietstocht vanaf station Ruurlo naar de Heikamp, waar de aanwezigen een heerlijk ‘van boer tot bord pannenkoek’ voorgeschoteld kregen. “We zitten in een landbouwtransitie”, aldus De Roo, “maar dat gaat niet alleen over stikstof, maar ook over zaken als droogte en klimaatgevolgen. Ons doel is te komen tot een alternatieve, duurzame manier van boeren, natuurinclusief. Belangrijk daarbij is het vervangende verdienmodel voor de boer. Dat kan bijvoorbeeld door te betalen voor natuurbeheer of door de aanleg van productiebossen. Het gebruik van de ruimte moet multifunctioneel worden. Deze veranderingen zijn al op gang en het is aan de provincie om te laten zien waar zij kan helpen.”

‘Openbaar
vervoer
is een
publieke
dienst en
zou niet
overgeleverd
moeten zijn
aan markt
denken’

Tenslotte de vraag aan Westerveld wat het belang en mogelijk effect is van zo’n werkbezoek aan de regio. Ze erkent dat de opgedane kennis niet een-twee-drie om te zetten is in Haags beleid. “Toch is het belangrijk om regelmatig de regio buiten Den Haag te bezoeken. Beleid wordt gemaakt aan de hand van ervaringen in het veld. Maar de kennis die we opdoen is ook nodig voor onze controlerende functie als Tweede Kamerlid. GroenLinks heeft een kleine Tweede Kamerfractie van acht man en dat maakt het extra lastig voor ons omdat je (te) veel onderwerpen in je portefeuille hebt. Daarom is die binding met de praktijk zo belangrijk.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant