Cursisten Politiek Actief in Den Haag. Foto: Karin Stronks

Cursisten Politiek Actief in Den Haag. Foto: Karin Stronks

Met cursisten Politiek Actief naar Den Haag

Politiek

AALTEN/DINXPERLO – Dertien belangstellenden hebben in het najaar van 2022 de cursus Politiek Aktief gevolgd. In vier avonden zijn de cursisten wegwijs gemaakt in de wereld van de lokale politiek. Onder andere speeddaten met fractieleden en raadsvolgers en een heus debat staan op het programma. Eén van de deelnemers oppert het idee om met de groep een uitstapje te maken naar politiek Den Haag.

Door Karin Stronks

Burgemeester Stapelkamp pakt de spreekwoordelijke handschoen op en zo vertrekken de cursisten met de burgemeester, raadsadviseur Henk ter Beest en communicatieadviseur Gerdienke Graven op dinsdag 21 maart per trein naar de politieke hoofdstad van Nederland, op uitnodiging van de ChristenUnie (CU).
Het Tweede Kamergebouw is niet ver lopen van Den Haag Centraal. De beveiliging is zeer streng. Schoenen uit, horloges af, tassen, portemonnees en mobieltjes in plastic bakken, je komt niet binnen zonder te zijn aangemeld. We lopen door een poortje en krijgen de spullen terug. De jassen en tassen moeten worden opgeborgen in kluisjes die met een persoonlijke code worden vergrendeld.
Dan gaan we lunchen in het restaurantbedrijf van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. We zien bekende gezichten. Stieneke van der Graaf woont in Groningen, is Tweede Kamerlid van de CU. Zij voegt zich bij ons en vertelt over het drukke leven in de politiek in combinatie met haar jonge gezin.
Er is gelegenheid om vragen te stellen, één van de cursisten merkt op dat Tweede Kamerleden vaak op de mobiel bezig zijn, is dat niet onfatsoenlijk? Stieneke geeft aan dat er veel via WhatsApp wordt overlegd met fractiegenoten tijdens toespraken. “Moeten we nog reageren, een interruptie doen of een motie indienen? Daar hebben we het dan over.”
Het vragenuurtje is in volle gang als we de publieke tribune betreden. Er is veel belangstelling op deze dinsdag. Het omstreden onderwerp ‘de week van de lentekriebels’, komt ter sprake. Camera’s snorren, af en toe grijpt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in. Twee andere onderwerpen die aan bod komen tijdens het vragenuurtje zijn dat miljoenen kinderen in gevaar komen door waterdreigingen en dat Nederlandse consuls verdacht worden van fraude, witwassen en afpersing.
De Tweede Kamer loopt vol met politieke kopstukken, er komt een stemming aan. Het tempo van stemmen ligt hoog, het ene na andere onderwerp wordt opgesomd, handen worden al dan niet opgestoken. Ook op de publieke tribune zijn politie- en veiligheidsmensen aanwezig. Er mogen geen foto’s worden gemaakt in het Tweede Kamergebouw. We verlaten de politieke arena en maken ons op voor een stadswandeling.
Burgemeester Stapelkamp werpt zich op als gids, hij vertelt bijzonderheden over gebouwen, standbeelden, bruggen met provinciale vlaggen. We gebruiken een maaltijd en drankjes vlakbij het station, waar menu’s uit exotische landen worden bereid. Rond de klok van half zeven stappen we in de trein richting het oosten van ons land. Iedereen is het eens: een bijzondere mooie dag, veel gezien, en weer iets opgestoken over de politiek.
Ook dit najaar wordt de cursus Politiek Actief gehouden, op de donderdagen 20 en 27 september en 4 en 11 oktober. Opgeven kan via e-mail: griffie@aalten.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant