Vlnr. Robert Bulsink, Jessica Halma, Melanie Hormes, Arlin Kraaienbrink. Foto: Frank Vinkenvleugel
Vlnr. Robert Bulsink, Jessica Halma, Melanie Hormes, Arlin Kraaienbrink. Foto: Frank Vinkenvleugel

De Rietstap: opening padelbanen tijdens open dag

Sport

DINXPERLO - Tennisvereniging De Rietstap bereidt zich voor op een bijzondere dag van feestelijke festiviteiten ter gelegenheid van de officiële opening van hun twee nieuwe Padelbanen. De hoofdsponsor, Merrem kunststoffen, zal de eer hebben om de banen op 3 juni te openen. Het evenement zal plaatsvinden in aanwezigheid van sponsoren, ereleden, leden en andere genodigden, waarmee een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan de rijke historie van de vereniging, die al sinds 1967 bestaat.

Tennisvereniging De Rietstap begon met vijf gravelbanen, die na de privatisering in 2012 werden vervangen door vijf all-weather courts. De vereniging heeft op hoog niveau deelgenomen aan verschillende KNLTB-competities en is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de sportomgeving van Dinxperlo.

Echter, de vereniging ondervond de afgelopen jaren een stagnatie in de groei van het ledenaantal, een trend die ook bij andere verenigingen in het land zichtbaar was. Om het voortbestaan op de langere termijn te waarborgen, werd een Toekomst-commissie ingesteld om te onderzoeken wat er nodig was om een gezonde vereniging te blijven. Het belangrijkste advies was om te investeren in Padel, een snelgroeiende racketsport in Nederland.

“We hebben gezien dat andere verenigingen die Padel aanbieden aanzienlijke groei doormaken, zowel in ledenaantallen als in inkomsten”, aldus Raymond Ditters, voorzitter van TV De Rietstap. “Bovendien is Padel toegankelijk voor leden van andere sportverenigingen en vraagt het minder technische vaardigheden. Het is een sport die door alle leeftijden beoefend kan worden.”

Met steun van de hoofdsponsor en een speciaal ingestelde commissie begon de vereniging aan het uitwerken van de plannen, inclusief een sluitend exploitatieplan. Het definitieve plan werd vorig jaar unaniem goedgekeurd tijdens een bijzondere ledenvergadering, met als doel de realisatie van de Padelbanen in april dit jaar. Het voornemen is er om de vereniging komend seizoen op te geven voor de KNLTB padelcompetitie.

Daarnaast heeft de vereniging de gemeente Aalten op de hoogte gebracht van hun plannen, waarbij ook de verlegging van de ingang van het park naar het parkeerterrein bij het Blauwe Meer werd besproken. TV De Rietstap is enthousiast over de herontwikkeling van sportlocatie De Kolk door de gemeente en verwacht dat dit de zichtbaarheid van de vereniging zal vergroten en de veiligheid van de toegang tot het park zal verbeteren, met name voor de jongere leden.

Met de hulp van vele vrijwilligers zijn de twee Padelbanen medio april gereed gekomen. De vereniging heeft verschillende initiatieven genomen om het aantal sponsors uit te breiden, de website vernieuwd en de sociale media aangepast. Dit heeft geleid tot hernieuwde energie binnen de vereniging, met een toename van het ledenaantal van meer dan 30%.

“We zijn erg tevreden met de resultaten tot nu toe”, zegt Ditters. “De groei van het ledenaantal, vooral onder jongere leden, en het positieve effect op onze exploitatie stemmen ons optimistisch. We zien het feit dat er nu op twee locaties in ons dorp Padel gespeeld kan worden eerder als een voordeel dan als een nadeel.”

Om de Padelbanen toegankelijk te maken voor niet-leden, zal TV De Rietstap gebruikmaken van het “Meet & Play”-systeem, waarbij niet-leden een baan kunnen reserveren en toegang krijgen tot het park via een code. De vereniging zal medio juni overstappen naar elektronische toegang in plaats van fysieke sleutels.

Op 3 juni zal het programma om 14.00 uur van start gaan met een activiteit voor de jeugd, gevolgd door vrij spelen voor iedereen tot 17.00 uur. De officiële opening vindt plaats om 17.30 uur, gevolgd door een demonstratiepartij van topspelers uit de Nederlandse competitie. De dag wordt afgesloten met een barbecue.

Met vertrouwen kijkt Tennisvereniging De Rietstap naar de toekomst. Naast de ontwikkeling van Padel blijft tennis een belangrijke pijler van de vereniging. De focus ligt nu op de verdere groei van beide sporten en het versterken van de sociale cohesie binnen de vereniging.

Meer informatie over onder andere lidmaatschap:


www.tvderietstap.nl

De nieuwe padelbanen bij De Rietstap. Foto: Frank Vinkenvleugel
De nieuwe padelbanen bij De Rietstap. Foto: Frank Vinkenvleugel

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band