De kruising Zieuwentseweg-N18 wordt vanaf vrijdag 13 januari definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Foto: Theo Huijskes

De kruising Zieuwentseweg-N18 wordt vanaf vrijdag 13 januari definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Foto: Theo Huijskes

N18 dicht in avond en nacht tussen Lichtenvoorde-Zuid en Hamelandweg (N313)

Vervoer

LICHTENVOORDE - Van vrijdag 13 januari 20.00 uur tot zaterdag 14 januari 13.00 uur is de N18 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen tussen Lichtenvoorde-zuid en de Hamelandweg (N313). Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd. Op dat moment worden werkzaamheden uitgevoerd rond de kruising N18-Zieuwentseweg, om ruimte te maken voor de bouw van een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers. 

Rijkswaterstaat werkt aan het verkeersveiliger maken van de N18. Dit doen ze door het opheffen van het kruispunt N18-Zieuwentseweg en het uitbreiden van het kruispunt N18-Richterslaan. Ook komt er onder de N18 een tunnel voor (brom)fietsers en voetgangers en wordt het geluidscherm vervangen.

Omleidingsroutes
Het doorgaand verkeer op de N18 wordt in beide richtingen omgeleid via de N313 en de N318 (Aalten). Verkeer vanaf en naar Zieuwent wordt eveneens omgeleid. De omleidingsroutes staan aangegeven op informatieborden langs de weg.

Weersomstandigheden
In verband met weersomstandigheden kan de planning worden aangepast. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari.

Verkeersmaatregelen medio januari tot eind maart 2023
Vanaf medio januari verandert er het volgende voor de weggebruikers:

- Gemotoriseerd verkeer op N18 blijft mogelijk in beide richtingen, maar ter hoogte van Lichtenvoorde alleen over de (aangepaste) noordelijke rijstrook. Er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

- N18 van en naar Zieuwent is bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer;

- N18 oversteek Zieuwentseweg wordt definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer, deze kruising blijft open voor (brom)fietsers en voetgangers;

- Kruising N18 – Zieuwentseweg van en naar Lichtenvoorde wordt definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer;

- Kruising N18 – Richterslaan blijft voorlopig bereikbaar in alle richtingen;

- Vanaf eind januari is de Europaweg gesloten voor alle verkeer tussen Lakendijk en Europaweg in beide richtingen. Percelen aan de Boschlaan en Europaweg blijven bereikbaar, hiervoor worden maatwerkafspraken gemaakt tussen eigenaren en de aannemer.

Kijk voor meer informatie op de website van www.rijkswaterstaat.nl of bel met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800 8002).

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant