Energierekening.

Energierekening.

Pixabay

1.200 Aaltense huishoudens geholpen met energietoeslag

Wonen

AALTEN - Vorig jaar besloot het Rijk om gezinnen met een laag inkomen tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Hiervoor werd de energietoeslag in het leven geroepen. Laborijn heeft inmiddels, in opdracht van gemeente Aalten, aan 1.200 gezinnen een energietoeslag uitgekeerd.

Landelijk is de energietoeslag bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Gemeente Aalten verhoogde dit eind 2022 naar 130 procent en past bovendien een draagkrachtberekening toe. Hierdoor komen huishoudens met een inkomen tot circa 100 euro bóven de inkomensgrens van 130 procent, in aanmerking voor een gedeeltelijke energietoeslag.

Groot bereik
Wethouder Joop Wikkerink: “Dankzij de verhoogde inkomensgrens en door verschillende oproepen op allerlei plekken, om toch vooral de energietoeslag aan te vragen, hebben heel veel inwoners de energietoeslag aangevraagd. Daardoor hebben wij tot nu toe 1.200 huishoudens, ruim 90 porocent van de huishoudens die volgens CBS-cijfers in aanmerking zouden komen, kunnen helpen met het betalen van hun energierekening. Aanvragen, ook voor 2022, kan trouwens nog tot eind juni, dus dat percentage stijgt nog iets, verwacht ik.”
Naar verwachting wordt er in 2023 opnieuw geld beschikbaar gesteld aan gemeenten, zodat zij inwoners een energietoeslag kunnen toekennen. Het definitieve besluit hiervoor wordt later dit jaar verwacht, maar een deel mag alvast worden uitgekeerd. Gemeente Aalten heeft hiertoe inderdaad besloten. Dit betekent dat alle huishoudens die eerder 1.300 euro energietoeslag voor 2022 ontvingen, inmiddels ook 500 euro voor 2023 op hun rekening kregen bijgeschreven.

Maatwerk
“We realiseren ons dat ook met de energietoeslag en andere regelingen zoals het prijsplafond, inwoners nog altijd in de problemen kunnen zijn of komen. Voor die huishoudens zoeken we een oplossing vanuit de bijzondere bijstand”, besluit de wethouder.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band