Vlnr: Meldy Visser, Steffan Rexwinkel, Rick Wiegerinck, Ghaidaa Gherra, Anneke Visser, Alex Krebs, Carissa Dieker (niet aanwezig Mariëlle Heinrich). Foto: Frank Vinkenvleugel
Vlnr: Meldy Visser, Steffan Rexwinkel, Rick Wiegerinck, Ghaidaa Gherra, Anneke Visser, Alex Krebs, Carissa Dieker (niet aanwezig Mariëlle Heinrich). Foto: Frank Vinkenvleugel Frank Vinkenvleugel

Welzijnsteam Figulus Dinxperlo stelt zich voor

Zorg

DINXPERLO - Bekende, maar ook nieuwe gezichten zijn te zien bij het ‘Figulus Welzijnsteam’ en daarom stellen deze medewerkers zich graag voor aan de inwoners van Dinxperlo en directe omgeving. Een goed gevulde tafel vol met gedreven en enthousiaste mensen zitten in de foyer van het Kulturhus in Dinxperlo. De mensen van ‘het dreamteam’ van Figulus wordt er gekscherend gezegd. Een gemêleerd gezelschap met kennis van de voor hun specifieke doelgroepen.

Door Waltraud Wensink

“Het gaat niet alleen om een nieuw team, maar ook om een andere werkwijze die gehanteerd wordt en we vinden het belangrijk dat de mensen ons weten te vinden en weten wat we in huis hebben”, zegt Steffan Rexwinkel (social worker/welzijnscoach).
Anneke ( social worker/welzijnscoach): ”Het nieuwe team bestaat uit mensen die elkaar ondersteunen en versterken. Eigenlijk mogen we wel stellen dat men met de meest uiteenlopende hulpvragen bij ons terecht kan omdat onze expertises ook divers zijn. We hopen dat we met dit nieuwe team, mensen niet van het kastje naar de muur hoeven te sturen en dat we professionele mensen in huis hebben om een hulpvraag op te pakken. We zijn er voor alle doelgroepen van jong tot oud.”

Positieve Gezondheid
In september zijn ze begonnen als nieuw Welzijnsteam en met de nieuwe werkwijze waarbij ‘Positieve Gezondheid’ een methode is waarmee men aan de slag zal gaan.

Steffan: ”Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten die iemand heeft en daar zetten we op in. Dat geldt voor iedereen. Wat geeft de mensen plezier, wat wil iemand, inzetten op talenten van iemand en er mede zorg voor dragen dat iemand weer ergens bij hoort en er toe doet. Op die manier kunnen mensen proberen om op een andere manier om te gaan met hun problemen. Anders dan bijvoorbeeld het laten voorschrijven van een recept kunnen huisartsen de mensen doorverwijzen naar ‘Welzijn op recept’ om samen te kijken hoe we bijvoorbeeld een stresslevel kunnen ombuigen of verminderen.”
Het vraagt dus ook wat van de huisartsen om in deze methode mee te gaan. Mensen met fysieke klachten die bijvoorbeeld gebaad kunnen zijn met uitbreiden van contacten en het opheffen van een stukje eenzaamheid.

Netwerk
Steffan: ”We bieden eerstelijnshulp maar zijn geen hulpverleners. We bieden hier de mogelijkheid om mee te doen. Verschillende activiteiten als middel om een doel te bereiken. We maken daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk.”
Alle medewerkers van het Welzijnsteam hebben zo hun eigen expertise of vakgebied. Rick Wiegerinck en Carissa Dieker houden zich voornamelijk bezig met ‘kinder-jongerenwerk’. Carissa: ”Onze doelgroep zijn de kinderen en jeugd van 4 jaar tot en met 21 jaar. Denk hierbij aan naschoolse activiteiten op de woensdagmiddag en een inloop voor jongeren om te kunnen ‘chillen’ maar ook als je ergens mee zit, kun je bij een van ons terecht.”
Meldy Visser (social worker /welzijnscoach): ”Ik zal bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de inloop vanaf 1 november. Je kunt komen voor een kop koffie of een gezellig praatje. Iedereen is van harte welkom. Als het nodig is kan ik ook in bepaalde gevallen op huisbezoek komen en samen kijken welke manier het meest geschikt is om iemand te ondersteunen.”

Statushouders
Chaidaa Gherra (Social worker/vluchtelingenwerk) is een ervaringsdeskundige. ”Ik ken alle statushouders in Dinxperlo en kan ze op weg helpen met de meest uiteenlopende vragen. Het gaat dan om mensen die hier al wonen maar ook om nieuwe mensen. Ik houd spreekuur op de dinsdagochtend in Dinxperlo en op de donderdag in Aalten.” 

Wekelijks komen de welzijnswerkers bij elkaar voor overleg. Je hoeft niet altijd groots te denken om iets voor iemand te betekenen. Erbij horen, meedoen is vaak al heel belangrijk.
Els Schoenaker is bewegingsdocent en ziet er op toe dat ouderen de mogelijkheid krijgen om te bewegen of lekker te kunnen gaan zwemmen in groepsverband.
Mariëlle Heinrich is de administratief medewerkster en weet precies bij wie je moet zijn met een bepaalde hulpvraag, zet haar lijntjes uit en Alex Krebs draagt er als facilitair medewerker regelmatig zorg voor dat er bepaalde taken worden uitgevoerd of bijvoorbeeld scootmobiels worden bezorgd die dan weer door Anneke worden geregeld.

Goed luisteren
Anneke: ”We willen laagdrempelig zijn als team en zetten lijntjes uit om de mensen op weg te helpen naar datgene wat ze nodig hebben of belangrijk vinden in welke leeftijdsfase dan ook. Goed luisteren is in veel gevallen al het halve werk, mensen willen gehoord worden.”
Steffan: ”We maken als team gebruik van een groot netwerk waaronder bedrijven, ondernemers en verenigingen. Daardoor hebben we meer kans om mensen mee te laten doen, man, vrouw jong, oud, statushouder of beperking, we zijn er voor iedereen en we hopen dat de mensen ons weten te vinden bij het welzijnsteam Figulus in het Kulturhus Dinxperlo.”


figulus-welzijn.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band