Foto:

Gemeenteraad wil hogere bijdrage van de rijksoverheid

Zorgen over financiering taken gemeente in de toekomst

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de programmabegroting 2020. De begroting werd slechts op één onderdeel gewijzigd. Het voorstel om met 5000 euro te bezuinigen op de beiaardier in Dinxperlo werd gedeeltelijk teruggedraaid tot 2500 euro. Bij de behandeling was er weinig onenigheid, al hadden bijna alle fracties nog wel enige wensen. Ook werden er zorgen geuit over de financiële positie in de komende jaren, die grotendeels wordt veroorzaakt doordat er vanuit Den Haag te weinig geld naar de gemeenten toe komt.

Twijfels over meerjarenbegroting
Met de programmabegroting, die als ondertitel "werk aan de winkel heeft", worden keuzes gemaakt over de uitgaven van een kleine 60 miljoen. Met name de tekorten in het sociaal domein, waarvoor de rijksoverheid te weinig geld ter beschikking stelt, veroorzaken toenemende zorgen. Daarom moet er bezuinigd worden op de uitgaven in het sociaal domein, al moet nog worden uitgewerkt hoe. Ook waren er bij verschillende raadsfracties twijfels over de manier waarop de meerjarenbegroting structureel sluitend is gemaakt. Wethouder van financiën Ted Kok begon zijn reactie op de inbreng van de raad met een korte samenvatting van wat hij gehoord had: "boterzacht, zorgelijk, weinig hoopvol, flinterdun en weinig spek op de botten".

Hartenkreet
"Maar daarnaast", vervolgde de wethouder "waren er nieuwe wensen. Bomen, een bedrijfscontactfunctionaris, extra geld voor duurzaamheid, de Beggelderdijk en ga zo maar door." Kok had maar één voorstel gezien, waarin was aangegeven waar het geld hiervoor vandaan moest komen. "Voor de rest geen enkel voorstel met dekking. Geen voorstel hoe de kosten verlaagd hadden kunnen worden of de inkomsten verhoogd. Er was niemand met de moed om te zeggen "laten we de onroerende zaakbelasting met 10% verhogen, omdat we al dat soort wensen hebben." Wethouder Kok zei deze hartenkreet te doen, omdat er werk aan de winkel is. "Ook voor u." Hij was daarom wel blij met de motie van Progressieve Partij, CDA, ChristenUnie en VVD om via de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij het rijk aan te dringen op de verhoging van de rijksbijdrage voor de gemeenten. Deze motie werd later unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Niet genoeg geld meer voor alle taken
Wethouder Kok benadrukte nog eens dat de toekomst onzeker is. "Er is niet genoeg geld meer voor alle taken." Het was voor Kok aanleiding om een ludiek voorstel te doen. "Laten we op de verjaardag van Sinterklaas, op 6 december naar het Malieveld gaan. Met alle wethouders, alle burgemeesters en gemeenteraadsleden om ons kabinet op te roepen ons serieus te nemen. Kennelijk helpt dat op die manier het beste. Sommigen gaan dan met de trekker, maar ik denk dat ik in het kader van duurzaamheid met de fiets ga." Ook een andere motie, die met 20 stemmen voor en één tegen werd aangenomen, zag de wethouder als steun. Met deze motie werd voorgesteld om alle meevallers in de komende jaren toe te voegen aan de algemene reserve "om eventuele tegenvallers later in het jaar op te kunnen vangen".  

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden