'Verbeelding' door de DinXperience theatergroep. Foto: PR
'Verbeelding' door de DinXperience theatergroep. Foto: PR

Theatrale belevingstocht bij DinXperience

Algemeen

'Het gaat niet over vrede, maar over samenwonen aan de grens'

Door Josée Gruwel

DINXPERLO - Stichting DinXperience brengt op 8, 9 en 10 mei een uniek evenement. Met als thema Samenleven aan de grens gaan bezoekers al wandelend op reis van Suderwick naar Dinxperlo. Het wordt een belevingstocht waarbij door middel van muziek, zang, dans, film en theater wordt ervaren hoe het is om sinds jaar en dag te leven in de tweelingdorpen die van elkaar gescheiden zijn door de grens, maar die ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Volgens initiatiefnemers Lex Schellevis en Esther Nederlof wordt er op dit moment toegewerkt naar een spektakel. "Maar het resultaat is niet het allerbelangrijkste. We hopen dat er meer lijntjes gaan lopen tussen de bewoners van de twee dorpen, en dat de contacten duurzaam worden."
"In het kader van 75 jaar vrijheid willen we iets groots organiseren", vertelt Lex Schellevis, die in 2000 in Dinxperlo kwam wonen en drie jaar geleden met zijn partner Esther Nederlof verhuisde naar Suderwick. "Hiermee willen we iets betekenen voor de maatschappij, voor het dorp waar we wonen. Het is een intrinsieke motivatie."
Twee jaar geleden, onder het genot van een biertje tijdens een feestje van de VVNF Dinxperlo (Vereniging Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen), werd het idee voor het evenement geboren en tijdens de zomervakantie van 2018 maakten Lex en Esther een opzet. Stichting DinXperience werd opgericht en plannen werden verder uitgewerkt. Inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven haakten in groten getale aan. Lex: "Eigenlijk is het proces van samenwerken het allerbelangrijkst. Het evenement is als een keerpunt in de geschiedenis. In het Duits wordt gesproken over 'Ein Wendepunkt in der Tradition des kollektiven Gedächtnisses'."

Het idee erachter
Lex: "Overal wordt de bevrijding herdacht. Vaak wordt dan het beeld opgeroepen van soldaten in oorlogsvoertuigen die als bevrijders worden onthaald. Vijf jaar geleden, met Keep Them Rolling, reden deze ook hier door de straten. Bewoners van Dinxperlo werden bij het zien ervan blij, maar in Suderwick gingen bij sommige huizen de gordijnen dicht. Dat laatste is heel begrijpelijk, want de Duitse bevolking is toch opgegroeid met een collectief schuldgevoel. Daarom willen we met DinXperience niet de nadruk leggen op de oorlog, maar op de verhalen van honderden jaren samenwonen in goede verstandhouding aan de Heelweg of – aan de Duitse kant – der Hellweg, een oude handelsroute die dienst doet als grens.
De kerken nemen in de geschiedenis van de grens een belangrijke plaats in. Centraal in Samenleven aan de grens staat de Sint-Liboriuskerk. De fundamenten ervan stammen uit 1281."

Programma
Zo'n duizend bezoekers per avond kunnen het programma komen beleven. De start is op de Dorfplatz in Suderwick. Na de eerste voorstelling daar wordt het publiek opgesplitst in vijf groepen. Al die vijf groepen leggen afzonderlijk van elkaar een circuit af langs vijf podia. Uiteindelijk komen ze weer samen op het Prins Clausplein in Dinxperlo.
In totaal worden er op de route zeven voorstellingen gegeven, met allemaal een thema, zoals 'De liefde', uitgebeeld in de buitentuin van Careaz dr. Jenny, en 'De smokkel', weergegeven in de binnentuin van het woonzorgcentrum. Naast deze zeven podia wordt het publiek onderweg verrast met tal van kleinere optredens. Esther: "In een mix van disciplines worden allerlei facetten van samenleven in Suderwick en Dinxperlo belicht. Hierin laten de dorpen ook hun eigen kracht zien."

Verwondering
Theatermaker Theo Soontiëns kreeg de opdracht om de wonderlijke symbiose tussen de twee dorpen in theater te vangen. De vormgeving moest uitstijgen boven het alledaagse. Soontiëns las zich in, praatte met bewoners en bedacht de reis en voorstellingen die – door het theatrale karakter – vooral verwondering oproepen. "Iedereen denkt dat het over vrede gaat, maar het gaat over samenleven. Over de essenties daarvan, ook over de eeuwige littekens. Elke goede relatie kent die. We benadrukken de bijzonderheden en dat geeft een soort van trots. Maar de verhalen die in de boeken staan gaan we niet meer doen."
Volgens de theatermaker is de grote charme dat de inwoners zelf het hele evenement vormgeven. Zij zullen bij het publiek kippenvelmomenten doen ontstaan, bijvoorbeeld bij de smokkeldans op de tuinvijver, waarbij balletschool DanzArte en toneelvereniging VOVO met zangeres Sarah Hubers een spannend smokkelverhaal tot een pakkende beleving maken. Of bij het verhaal van de uit Syrië afkomstige en in Dinxperlo wonende Feras Aleleiwi en zijn zoon Ghassan die met zangeres Ellen ten Damme het begrip grens voelbaar belichten.

Ambitieus
De dertienjarige Ghassan zit in de theatergroep die Soontiëns in het leven riep om speciale scènes uit te voeren. Ghassan gaf zich op, want hij vindt acteren leuk en het onderwerp spreekt hem aan. "Als je in Syrië de grens overgaat, heb je meteen problemen. Maar hier kun je gewoon de Heelweg oversteken!"
Dianne Rutgers, geboren en getogen Dinxperse, heeft een Nederlandse vader en een Duitse moeder. "Als kind was de grens iets vanzelfsprekends, maar toch had-ie ook iets spannends. Het accent nu op wat ons samenbindt, dat vind ik mooi. Laat dat met DinXperience maar gebeuren."
De groep is het eens met de in Dinxperlo komen wonende Peter du Bois: "Hoe je samen dit thema vormgeeft, op een gezonde manier, dat vind ik mooi. Het hele evenement is trouwens ambitieus."
Samenleven aan de grens begint op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei om 19.30 uur, op zondag 10 mei is de aanvang om 18.30 uur. Startpunt is de Dorfplatz in Suderwick. Toegangskaarten zijn op 25 en 26 februari in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Taverne en kosten 12,50 euro. Bij voorkeur contante betaling. Daarna zijn kaarten voor 15 euro te bestellen via onderstaande website. Daar is ook meer informatie te vinden

www.dinxperience.nl

'We hopen dat er meer lijntjes gaan lopen tussen de bewoners van de twee dorpen, en dat de contacten duurzaam worden'


'De dorpen laten hun eigen kracht zien'

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant