Koks en vrijwilligers van Etend Ontmoeten 2.0. Foto: Dini Veerbeek
Koks en vrijwilligers van Etend Ontmoeten 2.0. Foto: Dini Veerbeek

Kick off Etend Ontmoeten 2.0

AALTEN - Eind maart vond online een herstart van Etend Ontmoeten plaats. Dat was een groot succes. De deelnemers kregen een maaltijd thuis bezorgd en genoten daarvan tijdens de online editie van Etend Ontmoeten. Gastheer was burgemeester Anton Stapelkamp die samen met een vrijwilliger zorgde voor een gezellig gesprek.

Dinsdag 26 oktober vindt de kick off plaats van Etend Ontmoeten 2.0. Dit is de eerste keer een besloten bijeenkomst waarvoor de vaste groep deelnemers uit het verleden is uitgenodigd. Onder leiding van Frank Timmermans en Arjan Nieuwenhuis wordt er gekookt in de Hoven. Estinea heeft hiervoor de locatie beschikbaar gesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders verleent belangeloos haar medewerking en zal samen met vrijwilligers de maaltijd uitserveren en gastheer-gastvrouw zijn. Aanmelden voor de kick off op 26 oktober is helaas niet mogelijk vanwege het besloten karakter. 

”Etend Ontmoeten is een initiatief dat is opgezet door de kerken. Een aantal moeders kookten en de maaltijd werd opgediend in de Hofnar, die de ruimte beschikbaar stelde. Mijn vrouw en dochter maakten mij hiervoor enthousiast”, vertelt Lieuwe Westerterp, vrijwilliger van het eerste uur, “Het werd bedacht omdat veel mensen tegenwoordig niet meer over een sociaal netwerk beschikken wanneer ze alleen komen te staan of alleen staan. Eenzaamheid en sociaal isolement staan op de loer. Soms heeft dat een financiële achtergrond, maar het kan ook zijn dat iemand het psychisch moeilijk heeft door verlies van een partner en dan alleen verder moet. Wat is er dan fijner om bij een gezamenlijke maaltijd mensen te ontmoeten?”

Een van de deelnemers aan Etend Ontmoeten formuleert het als volgt: “Samen eten verbindt absoluut en maakt het gezellig! Het is gewoon leuk om aan te schuiven en het is iedere keer weer een verrassing wat de pot schaft. Het is zelfs vaak een drie-gangen menu en mij nog nooit tegengevallen. Niemand kijkt je raar aan en het is direct een fijn welkom. Etend Ontmoeten is uit liefde ontstaan en hoe mooi zou het toch zijn als dit nog jaren doorgang mag hebben?” Echter, het initiatief startte enthousiast, maar door gebrek aan vrijwilligers was het niet meer vol te houden. Lieuwe en Shyama, ook vrijwilliger bij Etend Ontmoeten, zijn daarom in gesprek gegaan met Dini Veerbeek, coördinator van het vrijwilligersservicepunt van Figulus Welzijn. Zij betrok Marianne te Linde, manager van de Aaltense Uitdaging er ook bij. Zo ontstond Etend Ontmoeten 2.0. 

Wat is er 2.0 aan?
“Etend Ontmoeten 2.0 is een concept waarbij bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties, verenigingen of bijvoorbeeld een vriendengroep hun betrokkenheid bij de Aaltense samenleving kunnen tonen en bij toerbeurt een Etend Ontmoeten 2.0 avond organiseren voor inwoners van de gemeente Aalten. Een vaste groep vrijwilligers zorgt voor de basis, zoals de continuïteit en de ondersteuning als dat nodig is. Zij zorgen ook voor de PR en het verwerken van de aanmeldingen. De bedrijven of verenigingen zorgen voor de maaltijd, serveren het eten uit, kleden de ruimte aan of zorgen, als dat nodig is, voor vervoer. Alles is daarin mogelijk. Het netwerk van de Aaltense Uitdaging wordt gebruikt om dit idee verder in gang te zetten”, licht Marianne te Linde toe.
“Voor bedrijven kan het een activiteit in het kader van teambuilding zijn. Daarnaast toont het een stuk maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft al in een eerder stadium aangegeven dat ze dit initiatief een warm hart toedragen.”
Kloof
“Een warme maaltijd is niet meer voor iedereen een dagelijks gegeven”, vult Dini Veerbeek aan, “De kloof tussen arm en rijk is groot en er is veel (on)zichtbare armoede, denk maar aan de stijgende energieprijzen. Die zijn voor mensen met een laag, of geen inkomen niet meer op te brengen.” Etend Ontmoeten 2.0 is gelijk met enthousiasme opgepakt door Alfa Accountants. Dit bedrijf, gevestigd aan de Nijverheidsweg, is de uitdaging aangegaan om op 22 November de eerste, échte Etend Ontmoeten 2.0 te organiseren. Medewerkers van Alfa Accountants serveren niet alleen het eten uit, maar zullen ook gaan koken.

Gasten die gezellig aan tafel willen schuiven op 22 november, of vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van Etend Ontmoeten 2.0 kunnen een mail sturen naar info@figulus-welzijn.nl of bellen met Figulus Aalten, tel. 0543-47 39 93 of Figulus Dinxperlo, tel. 0315- 65 52 82 Bij deelname is een geldig vaccinatiebewijs nodig. Verder wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wanneer dit een bezwaar is kan hiervoor een oplossing worden gezocht. Een bedrijf, vereniging of maatschappelijke organisatie die de uitdaging aan wil gaan om mee te werken aan Etend Ontmoeten 2.0 kan informatie opvragen bij Dini Veerbeek van Figulus Welzijn en bij Marianne te Linde, manager van de Aaltense Uitdaging. E-mail: info@aaltenseuitdaging.nl Tel: 06-1036 9385

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden