Maaien van kruidenrijk grasland. Foto: Rob Geerts
Maaien van kruidenrijk grasland. Foto: Rob Geerts

Aan de slag met een bedrijfsplan voor natuurinclusieve landbouw

Landbouw

REGIO - Plannen om met natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf aan de gang te gaan? Dankzij financiering vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland is het nu mogelijk kosteloos een bedrijfsplan te laten maken voor toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf met aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Dat geldt voor leden én niet-leden van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA).

Projectleider Yvette Ruesen: “Natuurinclusieve landbouw, die term kom je te pas en te onpas tegen. Maar wat houdt het in de praktijk in en hoe kan je er mee aan de slag op je eigen bedrijf? Vanuit dit project maken we een vertaling van mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw voor uw eigen situatie.”

Boeren kunnen kiezen uit één of meer van de volgende onderwerpen: biodiversiteit, bodem- en/of water, kringloop, versterken van het lokale netwerk, agroforestry of omschakeling naar biologische landbouw. Afhankelijk van het onderwerp gaat VALA of een van de samenwerkingspartners, zoals Groeikracht en DLV Advies, aan de slag met een bedrijfsnatuurplan. De diverse plannen op een rijd:

Biodiversiteitsplan
In een biodiversiteitsplan krijgt men een optimaal plaatje welke mogelijkheden er op het bedrijf liggen voor het versterken van de biodiversiteit. Welke opties zijn er voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, hoe past dit binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en welke koppelingen zijn er te maken met de eco-regeling?

Zo heeft VALA voor John Hilhorst uit Laag Keppel een biodiversiteitsplan opgesteld. John geeft aan: “Het plan geeft veel inzicht in mogelijkheden om biodiversiteit te ondersteunen, en dat kan ook met simpele dingen zoals nestkasten op het erf of wat extensiever beheer op de randen onder de afrastering. Het hoeft dus niet meteen rigoureus anders. Sommige dingen doe je zelfs al, of kunnen na een kleine aanpassing financieel ondersteund via worden via de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.”

Bodem- en waterplan
Bij het bodem- en waterplan kiest men twee van de vier modules uit, die voor het bedrijf worden uitgewerkt: verbeteren bodemvruchtbaarheid, verminderen chemische gewasbescherming, slimmer met water omgaan of gewasdiversificatie.

Groeikracht B.V. heeft voor Jurgen van Niersen uit Azewijn een plan gemaakt. Jurgen: “Nadat we gestopt waren als melkveehouder kwam de vraag, wat te doen met onze grond? We wilden graag een onafhankelijk advies hierover. In een eerste gesprek is vooral de grondsoort, zware rivierklei, besproken en op welke manier we wilden gaan werken op het bedrijf. Met de bodemanalyse als basis is er een advies gemaakt voor een roulerend bouwplan met gewassen die we zouden kunnen telen op de zware grond.” 

Kringloopplan
Het kringloopplan is een vertaling van de uitkomsten uit uw kringloopwijzer in praktische maatregelen op het gebied van ruwvoerteelt, inpassing kruidenrijk grasland, etc. De meerwaarde is dat het een onafhankelijk advies is, waarbij de blik echt op uw bedrijf ligt, zonder verkoopperspectief.

Versterken van het lokale netwerk
Bij het versterken van het lokale netwerk krijgt u de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers actief te betrekken. Geïnteresseerde vrijwilligers worden opgeleid tot deskundigen die kunnen helpen met kleinschalig landschapswerk op uw bedrijf.

Agroforestryplan
In een agroforestryplan ontvangt u een uitgewerkt plan met kansen en knelpunten, verdienmodellen en een concreet beplantingsvoorstel voor uw bedrijf.

Omschakelplan voor biologische landbouw
Het omschakelplan voor biologische landbouw verkent het bedrijfstechnisch- en economische perspectief bij de omvorming naar een biologische bedrijfsvoering.

Aanmelden 
Aanmelden voor een bedrijfsplan kan door een e-mail te sturen naar info@de-vala.nl of direct contact op te nemen met een van de gebiedscoördinatoren van VALA. De coördinator plant vervolgens een startgesprek met u in om samen kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant