De Halve Maone bij Bredevoort. Foto: Jos Wessels
De Halve Maone bij Bredevoort. Foto: Jos Wessels

‘In de volkstuin is iedereen gelijk en tevree’

Landbouw

AALTEN - Net als in het Kleine Café aan de Haven is men ook in de volkstuin gelijk en tevree. Verschillen vallen weg als men met de buren overlegt over de beste groentezaden of het beste aardapappelras. En niets is zo duurzaam als jouw eigen groente en fruit. Geen fossiele brandstof nodig, want je neemt de groente op de fiets mee naar huis. En ook onbespoten, maar dat betekent wel: heel veel onkruid wieden.

Door Jos Wessels

In een volkstuin ben je druk, van maart als je moet spitten, tot eind september als je moet oogsten. Maar de gemiddelde volkstuinder maalt daar niet om. Uit een gemeentelijke enquête uit 2021 blijkt dat een belangrijk deel de ontspanning het belangrijkst vindt. Zaaien en maaien met vogelgezang om je heen zorgt voor vermindering van stress. En dan is er natuurlijk de sociale component. Tuinvrouwen en tuinmannen zoeken elkaar op om van elkaar te leren en zaden uit te wisselen. Het gezamenlijke kopje koffie is een wezenlijk deel van het moestuinwerk.
Tot voor honderd jaar had vrijwel iedereen een moestuin, want groentewinkels waren er niet. Men woonde in de dorpen dicht op elkaar en ging met de kruiwagen naar de volkstuin buiten de bebouwde kom. Men heeft in Aalten nog de gängeskes, twee kruiwagens breed zodat men elkaar kon passeren. Op de parkeerplaats van Albert Heijn lag vroeger een volkstuincomplex, dat in de volksmond De Höfkes werd genoemd. De toenmalige burgemeester vond dit geen goede naam en daarom werd het De Hoven.
In Aalten en Bredevoort zijn 73 volkstuinen op gemeentegrond. In Dinxperlo heeft de gemeente geen volkstuinen. Op een vraag van de verbaasde CDA-fractie: ‘waarom niet?’, antwoordde B en W dat hier nooit naar is gevraagd. De Aaltense moestuinen vindt men aan de Haartsestraat, ’t Slaa, Boomkampstraat, Kleine Maote en Nijverheidsweg. In Bredevoort liggen 32 volkstuinen in de Halve Maone en negen op de nabijgelegen Frenkenweide. Buiten het gemeentelijke beleid vallen de vele groentetuinen en boomgaarden die mensen hebben op particuliere grond of op het land van kennissen. Voor de gemeentelijke volkstuinen waren wel regels, maar geen echt beleid. Daar komt nu verandering in.

Beleidsnota
B en W hebben een Beleidsnota opgesteld dat op 31 oktober in de gemeenteraad komt. Een volkstuin is bedoeld voor niet-commerciële teelt van voedings- en siergewassen, zo stelt de gemeente. In de nota worden de regels op een rij gezet. Een volkstuin kost 50 cent per vierkante meter. Er is een wachtlijst, maar daar zit blijkbaar niet veel druk op. De gemeente wil hier in de toekomst actiever mee aan de slag. De verhuur gaat van jaar tot jaar, maar wordt stilzwijgend verlengd als men voor 1 november geen bericht heeft gedaan. De uit te geven percelen zijn 200 vierkante meter groot. De CDA- fractie vindt dat vrij groot, maar het college antwoordt dat dit nodig is omdat men de gelegenheid wil geven om aardappelen te verbouwen. Die mogen maar een keer in de drie á vier jaar in dezelfde grond. Er mag op het tuintje een schuurtje staan van maximaal zes vierkante meter en 2,5 meter hoog. In principe geen waterleiding en stroom. Wel mag in overleg met de gemeente een puntstuk geplaatst worden. Geen opslag van ander materiaal in de groentetuin. Er mogen maximaal vier kippen worden gehouden, maar wél in een ren anders lopen ze door het land van de buren. Een haan mag weer niet vanwege het gekraai. Het ziet er naar uit dat de nota op 31 oktober wordt aangenomen. En dan is het afwachten of er ook aanvragen komen uit Dinxperlo...

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant