Najaarsnota, WOZ-waarde en leges: financiële onderwerpen aan bod tijdens de raadvergadering.
Najaarsnota, WOZ-waarde en leges: financiële onderwerpen aan bod tijdens de raadvergadering. Pixabay

De gemeenteraad en Zuster Immaculata

Politiek

AALTEN - Op 19 december vergaderde de gemeenteraad van Aalten voor de laatste keer dit jaar. Erg spannend werd het allemaal niet. En dat is maar goed ook, want er zijn al genoeg spanningen in Nederland en in de wereld. Wat dat betreft paste het slotgedicht van burgemeester Stapelkamp goed in deze sfeer. Hij droeg Zuster Immaculata voor van Gerard Reve. Een ode aan alle anonieme zorgmedewerkers die ook in 2024 hun werk weer zullen doen.

Door Jos Wessels

Najaarsnota
Hoofdthema was deze keer de Najaarsnota. Drie keer per jaar legt de gemeenteraad de vinger aan de financiële pols. In november wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Maar de werkelijkheid valt altijd anders uit. Daarom volgt in juni-juli de Voorjaarsnota. Daarin worden de getallen aangepast en het beleid bijgestuurd. Een tweede ijkmoment is december als de Najaarsnota aan de orde komt. Ook nu was het weer: het ene valt mee, het andere valt tegen.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde
Sommige uitgaven zouden eigenlijk niet zo hoog moeten zijn als zij nu zijn. Jelle Polman (CDA) wees op het veelvuldige beroep dat burgers doen tegen de ingeschatte WOZ-waarde van hun huis of bezit. Als men écht denkt dar de gemeente het fout heeft, is er niets op tegen om in beroep te gaan. De burger kan heel gemakkelijk zelf in beroep gaan zonder bureau. Maar vele bureautjes roepen mensen op om in alle gevallen in beroep te gaan. Hun motto is: no cure no pay. Als de gemeente ongelijk heeft, moet die de kosten vergoeden en dat is het verdienmodel van die bureaus. Om die reden moet Aalten de post Kosten bezwaarmakers WOZ-waarde verhogen van 80.000 naar 130.000. Jelle Polman wees erop dat dit in 2024 mogelijk minder wordt. In de toekomst krijgt de burger die wint, zelf de kosten vergoedt. Hij moet dan zelf het bureautje betalen.
Uit opgevraagde cijfers blijkt dat dit jaar in Aalten ongeveer 14.000 OZB-beschikkingen zijn verzonden. Daartegen kwamen 950 bezwaren binnen. Dat is vier keer zo veel dan vorig jaar. 322 bezwaren waren via een bureau ingediend. Van alle bezwaren leidde 22,5 procent tot aanpassing. Van de bezwaren via een bureau werd 19,6 procent toegekend. Bezwaren via een bureau vergroot dus de kansen zeker niet. Tot slot nog de opmerking, dat als men de WOZ-waarde 10.000 euro ‘naar beneden’ krijgt, dit jaarlijks tien euro oplevert.

Wel of geen milieuleges heffen?
In december worden ook alle tarieven en leges voor het komende jaar vastgesteld. Nu blijkt dat omliggende gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Montferland de zogenaamde milieuleges niet in rekening brengen en Aalten doet dat wel. Bas Koskamp (BBB-HMV) diende een amendement in waarbij Aalten ook geen milieuleges zou heffen. Wethouder Ted Kok vond dat Koskamp aan ‘cherry-picking’ deed. Wel de kers uit de taart halen, maar vergeten dat de burger in die drie gemeenten duurder uit is dan in Aalten. De raad volgde de wethouder en het amendement werd verworpen met 17-4.
Een amendement van Linda Oonk (VVD) haalde het wel. Er is namelijk een regel dat budgetten binnen de begroting heen en weer kunnen worden geschoven. De VVD vindt nu: ‘mits dit binnen de vastgestelde beleidskaders past’. Ted Kok was het hiermee eens en vervolgens ook de hele raad. Het amendement werd met 21-0 aangenomen.

Zuster Immaculata
Op 14 december was het de 100ste geboortedag van de schrijver Gerard Reve. Die dag werd Martin Bosma tot voorzitter van de Tweede Kamer gekozen en hij sloot af met een gedicht van Reve. Daartoe geïnspireerd sloot burgemeester Anton Stapelkamp de raadsvergadering af met ook een gedicht van Reve. Met de oproep om voortaan vaker met een gedicht te besluiten. Het gedicht heet: ‘Roeping’, maar in de wandeling heet het ‘Zuster Immaculata’.

Zuster Immaculata die al 34 jaar

Verlamde oude mensen wast,

In bed verschoont en eten voert,

Zal nooit haar naam vermeld zien.

Maar elke ongewassen aap die met een bord

Dat hij vóór dit, of tégen dat is,

Het verkeer verspert,

Ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de teevee.

Toch goed dat er een God is.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant