Voorzittershamer.
Voorzittershamer. Pixabay

Geen treurnis in gemeenteraad Aalten

Politiek

AALTEN - Het is niet goed gegaan met de inkoop van de zorg vanuit de WMO en de jeugdzorg. In twee eerdere artikelen in deze krant is daar al aandacht voor geweest. Acht Achterhoekse gemeenten hebben samen contracten afgesloten met 59 zorgaanbieders. Deze contracten zouden lopen tot eind 2025 en daarna tweemaal verlengd worden. Echter de kosten stegen de pan uit, de contracten werkten niet en moesten aangepast, zorg was veel duurder dan vooraf ingeschat, en het lukte niet om de juiste zorg om de hoek aan te kunnen bieden. Deze feiten kwamen in 2023 aan het licht, en de zorgen waren zo groot dat op 31 januari werd besloten de stekker eruit te trekken, en de hulpverlening opnieuw aan te besteden. Dit leidt tot een grote verspilling van energie en ambtenaren uren, en leidde vooral ook tot verontwaardiging bij de gemeenteraad die zich overvallen voelde door het slechte nieuws en zich niet goed geïnformeerd voelde.

Door Ed Doppen

Tijdens de beeldvormende raad die daarop volgde, kregen wethouder Wikkerink, die een coördinerende rol had in het proces, en wethouder Te Lindert veel kritiek. Op 9 april is er tijdens de meningsvormende raad van gedachten gewisseld. Ook is gesproken over het eventueel aanstellen van een programmamanager die het proces zou moeten leiden, en is een eventueel onderzoek door de rekenkamer aan de orde geweest. Ook zo zou er sprake zijn van een “motie van Treurnis” die ingediend zou worden. Er werd dus met spanning uitgekeken naar de gemeenteraad van 22 april.

Nog meer onderzoek?
De VVD heeft een motie ingediend om de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar wat er mis is gegaan. Deze motie haalde bij lange na geen meerderheid. Het grootste deel van de raad was van mening dat nog meer onderzoek naar de complexe materie niet meer relevante informatie zou opleveren. Daarbij zou er sprake kunnen zijn van acht verschillende Rekenkamers en een zeer complex onderzoek. Er werd gesteld dat er genoeg informatie voorhanden is en er nauwelijks kans is op functionele feedback uit nader onderzoek.

Motie van Treurnis
En dan komt de problematiek rondom de aanbesteding van de WMO en jeugdhulpverlening aan bod. De Christen Unie en de VVD hebben een motie van treurnis ingediend, waarin ze stellen dat de gemeenteraad door de betreffende wethouders niet volledig is ingelicht, verkeerde beoordelingen hebben gedaan. Ze moeten beloven voortaan de gemeenteraad beter te informeren en actief bij het proces te betrekken en… dat de handelwijze van de wethouders te betreuren is.

Rupsjes Nooitgenoeg
Tijdens de discussie over deze motie toont wethouder Wikkerink zich fel en emotioneel. Hij stelt dat de raad wel degelijk vaak en goed is geïnformeerd. “Wanneer is het genoeg”, vraagt hij zich af. Hij noemde zelfs de term Rupsjes Nooitgenoeg naar aanleiding van de schijnbaar onlesbare dorst naar informatie. Ook stelt hij dat deze motie schadelijk is voor de hardwerkende ambtenaren en andere betrokkenen en de motie de onderhandelingen over de inkoop zou kunnen schaden.
Diverse raadsleden laten daarop weten niet blij te zijn met de reactie van de wethouder. De Christen Unie merkt op dat een dergelijke motie juist een keerpunt zou kunnen zijn, een streep onder het verleden.
Margo ten Bruin van BBB/HMV ervaart de reactie zelfs als pijnlijk en intimiderend. Na een korte schorsing lichten diverse raadsleden de motie nader toe en wordt er genuanceerd. Ter tafel komt dat informatie ontvangen en je goed geïnformeerd weten, twee verschillende zaken zijn. Er wordt immers zoveel informatie uitgewisseld dat relevante zaken makkelijk onopgemerkt kunnen blijven.
Uiteindelijk wordt de motie met een ruime meerderheid van 7 vóór en 14 tegenstemmen verworpen. Een motie waarin opgeroepen werd de raad in het vervolg beter te informeren zodat zij hun controlerende functie beter kunnen uitoefenen wordt wel aangenomen.
Al met al is de schade beperkt gebleven, is beterschap beloofd en wordt verder gewerkt aan dit complexer proces. Wordt vervolgd…

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant