Voorzitter Eline Massop en de technische commissie. Foto: Frank Vinkenvleugel
Voorzitter Eline Massop en de technische commissie. Foto: Frank Vinkenvleugel

Meedenk-avond FC Dinxperlo krijgt vervolg

Sport

DINXPERLO - Voetbalvereniging FC Dinxperlo hield medio april een meedenkavond met als thema enkele ‘uitdagingen’ waarmee de vereniging te kampen heeft. De afgelopen weken heeft het bestuur, met medewerking van een aantal commissies, de eerste resultaten besproken.

Door Waltraud Wensink

Het doel van de meedenkavond was om meer betrokkenheid te creëren bij leden, vrijwilligers en andere betrokkenen over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Tevens is er tijdens de meedenkavond gebrainstormd over belangrijke punten aan de hand van een viertal stellingen.
Eline Massop (voorzitter FC Dinxperlo) geeft aan dat ze als bestuur de uitkomsten die er tot nu toe liggen graag terugkoppelen en breder willen uitdragen zodat een ieder weet waar men mee bezig is.


Eline: ”We hebben ongeveer duizend leden en toch hebben we te maken met een tekort aan vrijwilligers. Er komt weinig nieuwe aanwas en mensen hebben steeds vaker andere prioriteiten. Toch kan onze vereniging niet zonder kostbare vrijwilligers. De vereniging is van ons allemaal. Nu spreken we nog van uitdagingen maar straks worden het ‘problemen’ en dat willen we voor zijn. Daar hebben we de medewerking van iedereen hard bij nodig. De vereniging wordt niet alleen gedragen door het bestuur of de commissies. Het is belangrijk dat we allemaal weten wat er speelt en leeft binnen FC Dinxperlo.”

Vier stellingen
Er waren 90 personen uitgenodigd voor de meedenkavond en uiteindelijk heeft een groep van 40 mensen zich gebogen over vier stellingen, waar men ideeën op los kon schieten. Het was een diverse groep die bestond uit spelers, trainers, bestuur- en commissieleden maar ook sponsoren en allemaal met verschillende belangen. Eline: “Door veel verschillende mensen aan te laten sluiten krijgen we misschien ook wel een bredere kijk op het hele gebeuren. De volgende stellingen kwamen aan bod: ‘Wat vind je ervan dat we als vereniging het vrijwilligerswerk gaan verplichten?’, ‘hoe werven we de juiste trainers, coördinatoren en leden voor de technische commissie?’, ‘hoe zien we de vereniging over vijf jaar op zowel prestatief als recreatief niveau?’ en ‘hoe krijgen we de jeugd meer actief?’. We hebben vier groepen gemaakt die op deze stellingen konden reageren en aan het eind van de avond was er sprake van een positieve discussie. Dan mag je spreken van een vruchtbare avond, waarbij werd nagedacht over de toekomst van FC Dinxperlo in het belang van ons allemaal.”
Er kwamen mooie ideeën en suggesties voort uit de stellingen die nog een vervolg zullen krijgen. “Zo is er bijvoorbeeld gesproken over een ‘kinderbestuur’ om meer feeling met deze doelgroep te krijgen. Zo ook het puntje vrijwilligers. Als we geen vrijwilligers krijgen en niks doen, kunnen we bijvoorbeeld geen kantinedienst meer draaien op alle momenten. Dat betekent onder andere minder inkomsten en misschien daardoor uiteindelijk ook wel contributieverhoging. Kun je sommige taken verplichten? Dat zijn best dilemma’s waar je mee te maken hebt. We hebben te maken met een andere generatie jongeren die in een digitale wereld opgroeien. Het naleven van regels en afspraken is soms best lastig voor sommigen. Misschien moeten we dan terug naar de basis en ons afvragen wat onze normen en waarden zijn die we willen naleven?”, aldus Eline.
De vrijwilligers zijn bij alle verenigingen onmisbaar en zo ook bij FC Dinxperlo. Maar steeds vaker hoor je dat mensen geen tijd hebben, of andere prioriteiten. Waar het ooit een vanzelfsprekendheid was, zien mensen het nu haast als een verplichting. Eline: ”Men vindt het al snel vanzelfsprekend dat de kleedkamers schoon zijn, de velden er strak bij liggen, ieder nieuw lid ingedeeld wordt, er voldoende kleding is of dat de lampen van de kantine aan staan en men een lekker kopje koffie of biertje kan halen. Maar dat kunnen we allemaal niet zonder de vrijwilligers. Hoe maken we het aantrekkelijk voor mensen om een taak op zich te nemen binnen FC Dinxperlo? Ook hier geldt dat we deze verantwoordelijkheid samen moeten dragen en niet alleen het bestuur of ik als voorzitter. Van alle ideeën en suggesties gaan we in ieder geval een aantal punten opnieuw bespreken en willen we hiermee aan de slag. We hopen dan na de zomer een aantal lijnen uit te kunnen zetten. Ik wil er echter wel aan toevoegen dat we onze huidige vrijwilligers koesteren en dat we beschikken over een heel aantal fantastische en hardwerkende mensen die zich fanatiek inzetten en dat waarderen we enorm. En kijk eens naar de hele accommodatie hoe mooi alles erbij ligt, hoe goed we het eigenlijk voor elkaar hebben en hoeveel plezier we met elkaar hebben. Hoe fijn dat er gefuseerd is en dat de mogelijkheid wordt geboden om samen op je eigen niveau te voetballen en een mooie vereniging te zijn. We zorgen goed voor onze vrijwilligers en zullen dat uiteraard gewoon blijven doen. Als je dan tóch vrijwilliger wilt worden, dan toch wel bij onze mooie vereniging?’’, stelt Eline.
Op 22 mei zal het bestuur in samenspraak met een aantal andere commissies verder gaan met het uitwerken van suggesties en ideeën die naar voren kwamen en hoopt men na de vakantie met frisse moed aan de slag te kunnen gaan met alle uitdagingen die er liggen om er samen iets moois van te maken en te blijven houden. Eline: “Of er een vervolg op deze meedenkavond komt? Dat bekijken we na de zomerstop. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meedenken met FC Dinxperlo? Neem dan contact op met mij.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band