Ramona Becker krijgt hulp van de jeugd bij het planten van bloembollen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Ramona Becker krijgt hulp van de jeugd bij het planten van bloembollen. Foto: Frank Vinkenvleugel

De grens bloeit

Wonen

DINXPERLO/SUDERWICK - Heimatverein Suderwick, Stichting Dinxpers Belang en het nieuwe buurtservicecentrum Suderwick plantten afgelopen zaterdag 6.000 bloembollen aan de Keupenstraat.

Nadat er in 2019 al 17.500 bloembollen werden geplant op de grensstrook tussen de grenspalen aan de Dinxperlose Keupenstraat ter gelegenheid van ‘75 jaar vrede en vrijheid’, waaronder met Duitse en Nederlandse kinderen, zal er vanaf komend voorjaar een nieuw stuk grens in bloei staan. De Heimatverein Suderwick, met steun van de Stichting Historisch Dinxperlo en het nieuwe Buurtservicecentrum voor gezinnen in Suderwick aan de Keupenstraat, heeft nog eens 6.000 bloembollen geplant. Langs deze straat zullen in de toekomst tussen de kruispunten van de Suderwickse straten Hahnenpatt en Grenzweg onder andere krokussen, kievitsbloemen, narcissen, wilde tulpen, sieruien en prairielelies mensen plezieren en insecten voedsel bieden.
Ramona Becker, de directrice van het Buurtservicecentrum in Suderwick, had onlangs contact gezocht met de Heimatverein om Suderwickse verenigingen te leren kennen. Daaruit is het idee ontstaan om de geplande plantactie van de Heimatverein gezamenlijk uit te voeren en hierbij met name gezinnen met kinderen uit te nodigen.
Beide partijen streven naar verdere samenwerking. Enerzijds zodat met name jonge gezinnen hun woonplaats en het naburige Dinxperlo beter leren kennen en interesse krijgen in hun thuisbasis. Anderzijds om hen te laten zien hoe ze de toekomst van hun dorp mede kunnen vormgeven. Ook de grensoverschrijdende samenwerking moet voor hen dichterbij worden gebracht.
Dit project werd ondersteund door de deelstaat Noordrijn-Westfalen in het kader van het subsidieprogramma ‘2.000 x 1.000 € voor betrokkenheid’.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant