Ook dit jaar weer geld beschikbaar voor akkerranden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Ook dit jaar weer geld beschikbaar voor akkerranden. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Opnieuw 20.000 euro beschikbaar voor zevende Uitvoeringsprogramma SAAP

Vertrouwde en nieuwe projecten

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Elk jaar in het najaar roept de Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) op om projecten in te dienen voor het uitvoeringsprogramma van het komende jaar. Voor de uitvoering heeft de Stichting SAAP elk jaar 20.000 euro ter beschikking. Ook dit keer werd er meer aangevraagd dan gehonoreerd kon worden. Op 12 december stemde het Algemeen Bestuur van de stichting in met de keuze die het Dagelijks Bestuur heeft gemaakt. Op 28 januari stemden Burgemeester en wethouder eveneens in met de jaarlijkse subsidieaanvraag.

Succesvolle projecten opnieuw gesubsidieerd
Doel van het programma is om bij te dragen aan het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten. Daarvoor worden projecten uitgekozen die zorgen voor de versterking van biodiversiteit, cultuurhistorische waarden en landschap en aan soortbescherming. Ook educatieve projecten betreffende landbouw en natuur en recreatieve activiteiten worden elk jaar uitgevoerd. In de Stichting SAAP werken alle organisaties, die actief zijn in het buitengebied van Aalten, samen. Een deel van de projecten heeft inmiddels een structureel karakter gekregen. Zo is er opnieuw geld beschikbaar voor het succesvolle akkerrandenproject. Daarvoor is 7000 euro beschikbaar. De LTO gaat eveneens op herhaling en zal ook dit jaar scholenbezoeken op een aantal boerderijen organiseren. Voor het Vestingspark achter Sint Bernardus in Bredevoort is ook al vaker geld beschikbaar geweest.

Drone om reekalfjes in weilanden op te sporen
Daarnaast zijn er nieuwe projecten. De Wildbeheereenheid (WBE) Aalten krijgt 5000 euro voor de aanschaf van een drone. Daarvoor moet de WBE zelf eveneens ongeveer hetzelfde bedrag bijdragen. De drone wordt gebruikt om voordat weilanden gemaaid worden vanuit de lucht na te gaan of er zich reekalven of andere dieren in weilanden verschuilen. De drone werkt met een camera die warmte kan registreren, waardoor de dieren zichtbaar worden op het camerabeeld. Daarna kunnen de leden van de WBE deze dieren gericht uit de percelen "verjagen", zodat ze niet meer het slachtoffer worden van een maaibalk. De WBE Winterswijk heeft al een aantal jaren een drone en heeft daarmee al de dood van vele jonge reeën kunnen voorkomen. Een ander nieuw project is het landschappelijk beter inpassen van voederkuilen. Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) krijgt hiervoor 2500 euro beschikbaar, de helft van de begrote kosten.

Geen extra geld voor informatievoorziening
Andere nieuwe projecten die geld krijgen zijn de Boer Burger Brunch van de LTO (1000 euro) en een bijdrage voor deelname van twee in de gemeente Aalten wonende leden van de IVN Oude IJsselstreek aan een natuurgidsencursus (390 euro). De provinciale IVN krijgt 1000 euro voor het organiseren van een beleefweekend. In dat weekend staan verschillende activiteiten centraal, waarin de inwoners van de gemeente nader kennis kunnen maken met de natuurparels van Aalten. Voor al het werk rondom het uitvoeringsprogramma krijgt de SAAP elk jaar 2000 euro. De Stichting SAAP vroeg dit keer nog 500 euro extra aan om meer aandacht te kunnen besteden aan de informatievoorziening over de verschillende projecten. B en W stellen dat bedrag niet ter beschikking, maar staat wel toe dat van het bedrag van de organisatiekosten hiervoor vanaf 2021 500 euro wordt gebruikt.

Meer berichten