Project om kinderen zelfbewuster en weerbaarder te maken

Speciale lessen op Schaersvoorde in gemeenten Aalten en Winterswijk

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 18 februari besloten om ruim 28.000 euro ter beschikking te stellen voor het project THINK, dat in Aalten TOV (THINK of VO) zal worden genoemd. Het is gericht op de leerlingen in de eerste drie schooljaren van het voortgezet onderwijs. Het doel van het project is om de kinderen sociaal-emotioneel zelfbewuster en weerbaarder te maken in hun nieuwe schoolomgeving.

Eerste jaren vo ingewikkelde periode
Wethouder Hans te Lindert weet dat de overstap van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs, waar zoveel anders is, niet voor alle kinderen even gemakkelijk is. "Tegelijkertijd stuiter je dan ook nog de puberteit in. Het is een ingewikkelde periode. Niet alles gaat goed", zegt de wethouder. Hoewel elk kind een mentor heeft, is niet altijd duidelijk waar kinderen met hun problemen terecht kunnen. Bekend is dat depressiviteit onder leerlingen vaker voorkomt. Er is soms sprake van verslavingsproblematiek en er komen gevallen van anorexia voor. Allemaal symptomen die aangeven dat de leerlingen niet lekker in hun vel zitten. "Met TOV willen we voorkomen dat het zover komt. We willen de kinderen zelfvertrouwen geven en leren hoe ze zelf met de problemen kunnen omgaan en die kunnen oplossen."

Starten met dertien schoolklassen
Het project wordt op de Schaersvoorde-locaties in Aalten, Dinxperlo en Winterswijk uitgevoerd. In het schooljaar 2020-2021 zullen dertien schoolklassen meedoen aan het project, tien in de gemeente Aalten en Dinxperlo en twee of drie in Winterswijk. In eerste instantie loopt het project drie jaar. Voor TOV wordt elke week één lesuur gereserveerd. Het uitgangspunt zijn niet de bekende problemen, maar uitgangspunt is wat de jongere tegen komt in zijn of haar leven en hoe daar mee om te gaan in relatie tot jezelf en anderen. Vragen als 'wat speelt' en 'wat is lastig of moeilijk in je leven' spelen daarbij een rol. De lessen worden in nauwe samenwerking tussen de mentoren en leerlingen doorontwikkeld en op maat gemaakt voor vragen uit de klas. De mentoren verzorgen begin en einde van de lessen. Daarnaast zijn er THINK-trainers die de basis- en themalessen zullen verzorgen. Daarvoor worden mensen geworven. Het project heeft zich al bewezen in Zwolle.

Project draagt bij aan preventie
De gemeente Aalten draagt bij aan het project, omdat het bij kan dragen aan preventie in kader van de jeugdzorg. Mogelijk kan door de lessen worden voorkomen dat kinderen gebruik moeten maken van dure jeugdzorg. Dat kan de gemeente financieel voordeel opleveren (lees de tekorten op de jeugdzorg minder groot maken), maar volgens wethouder Te Lindert is dat niet de reden om mee te doen. "Dit project voegt echt iets toe aan het bouwwerk dat er al is met de mentoren en de zorgcoördinator op de school." Bovendien wordt aandacht besteed aan thema's, die de gemeente belangrijk vindt zoals preventie van alcohol- en drugsgebruik en worden zo bijna alle jeugdigen bereikt.

Meer berichten