Het afschieten van het kanon in Bredevoort. Foto: PR
Het afschieten van het kanon in Bredevoort. Foto: PR

De geboorte van Nederland begon ook in Bredevoort

Algemeen

De geboorte van Nederland
begon ook in Bredevoort

1572-2022, 450 jaar Nederland

Door Jos Wessels

REGIO - ‘Op 1 april 1572 verloor Alva zijn bril’, werd vroeger op de lagere school onderwezen. Op die datum begon het verzet tegen de Spanjaarden onder leiding van Willem van Oranje. Het uiteindelijke resultaat was een vrij Nederland zoals dat nu bekend is. 

Maar met wat een bloed, zweet en tranen ging die strijd gepaard! Het was een burgeroorlog waarin Spaansgezinden tegen Oranjegezinden stonden, katholieken tegen protestanten. Scheiding en polarisatie, dwars door families heen. De grootste slachtoffers waren de eenvoudige boeren en burgers wier bezit geplunderd en gebrandschat werd door legers van beide partijen. 

Juist de Achterhoek was toen een van de grootste strijdtonelen. In de geschiedenislessen was de aandacht meestal gericht op de opstand in Holland en Zeeland. Maar ook in de Achterhoek kozen veel steden de kant van Oranje waaronder Bredevoort (20 juni 1572). Alleen werd de opstand in de Achterhoek in bloed gesmoord, pas 25 jaar later kwamen de Nederlandse troepen hier terug.

In 2022 is het 450 jaar geleden dat ‘De geboorte van Nederland’ plaats vond. Dat wordt in het hele land uitgebreid gevierd. 34 gemeenten die betrokken waren bij de gebeurtenissen in 1572 hebben de handen ineengeslagen en een feestelijk programma opgezet. Zowel de gemeente Aalten als de gemeente Winterswijk doet mee. De Aaltense burgemeester Anton Stapelkamp zit zelfs in het landelijke hoofdbestuur. Op www.geboortevannederland.nl is hierover uitgebreide informatie te vinden. 

Er is veel aandacht voor wat men kan leren van die gebeurtenissen toen. De huidige tijd lijkt soms wel een beetje op 1572; ook nu is polarisatie en scheiding der geesten, dwars door families heen, aan de orde. Vaxers tegen antivaxers, klimaatwappies tegen klimaatontkenners, pro-boer en anti-boer. Van de geschiedenis is te leren dat het belangrijk is om respect voor elkaar te blijven houden en naar elkaar te blijven luisteren. Vier waarden staan daarom in het herdenkingsjaar centraal: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid.

In de Oost Achterhoek besteden de gemeentes Aalten, Winterswijk en Oost Gelre veel aandacht aan de geboorte van Nederland. Er is voor 2022 een uitgebreid feest- en herdenkingsprogramma ontworpen met veel focus op Bredevoort, toen de hoofdplaats van een heerlijkheid met de kerkdorpen Aalten, Dinxperlo, en Winterswijk en de buurtschappen. Er zijn Commissies-1572 actief die samen met veel verenigingen en instanties talrijke activiteiten gaat organiseren. Die activiteiten zijn zowel voor inwoners als toeristen. Er is ruimte voor feestelijke activiteiten, voor herdenking, cultuur maar ook folklore. 

Willem van Oranje. Foto: Carola van Wijk

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band