Afbeelding

Column Dichterbij: Toeristisch elan

Opinie

Sinds 2022 ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille vrijetijdseconomie. Ik vind het een mooi onderdeel van mijn takenpakket. Het past bij mijn rol als ambassadeur van de gemeente, enthousiast breng ik de kwaliteiten van onze gemeente voor het voetlicht. Het past ook goed bij mijn portefeuille cultuur en erfgoed. Ons gebied is aantrekkelijk vanwege het cultureel erfgoed in al zijn facetten. De monumentale kerken, de historische stads- en dorpsgezichten, de boerderijen, de musea en ook de karakteristieke elementen van ons coulisselandschap zoals de hagen, de solitaire eiken, de steilranden in de velden, de holle wegen en de weitjes van ’t Goor. Daar moeten we zuinig op zijn, voor onszelf, ons nageslacht en voor de ons bezoekende recreanten.

Het massatoerisme is een vrij nieuwe ontwikkeling waarbij de kust - vanaf eind negentiende eeuw - en de Veluwe - vanaf de jaren zestig - voorop liepen. De Oost-Achterhoek volgde daarna, nog zeer kleinschalig. Grote hotels zijn hier niet, we hebben ondertussen een paar grote vakantieparken en campings, maar grote dagattracties zijn er nauwelijks. We zijn juist sterk in het kleinschalige toerisme, particuliere vakantiehuisjes, bed&breakfasts en boerencampings. Het merk Achterhoek wordt steeds bekender in Nederland en heeft een positief imago. Voor onze toeristische marketing werken we als toeristische sector en gemeenten samen en die wordt daardoor ook steeds professioneler. Dat moet ook, de digitalisering bijvoorbeeld verandert het gedrag van de toerist en stelt dus ook andere eisen. Bezoekers worden ook kritischer, ze stellen hogere eisen aan hun verblijfsplek en zoeken hippe eettentjes en terrassen met bijvoorbeeld regionale en vegetarische gerechten. Het aantal bezoekers en overnachtingen stijgt, het economisch belang van de vrijetijdsmarkt neemt toe. Niet alleen de logiesverstrekkers profiteren, ook detailhandel en horeca. Een reële schatting voor 2024 van de toeristische omzet in de gemeente Aalten gaat richting de €15.000.000!

Gemeente Aalten is steeds actiever bij het stimuleren van de toeristische sector. We dragen bij aan Achterhoek Toerisme en werken bestuurlijk samen met de Achterhoekse gemeenten. Met provinciale steun organiseert Achterhoek Toerisme trainingen voor ondernemers, bedenkt campagnes zoals Wild eten en zetten we samen de Achterhoek als FoodRegio op de culinaire kaart. We hebben goed contact met onze eigen (al 55 jaar oude) Vereniging Logiesbedrijven die als belangenbehartiger onze gesprekspartner is. We hebben veel tijd en geld gestoken in wandel- en fietsroutes, gidsen, informatiekanalen bij bezienswaardigheden en we betalen voor onze VVV-kantoren de bijdrage aan Achterhoek Toerisme. Het toenemend belang blijkt ook uit verdubbeling van het aantal ambtelijke uren voor toerisme. Sinds december is Mark van Dam in dienst als onze beleidsmedewerker en contactpersoon. In dienst van Achterhoek Toerisme werkt Corine Lankhof (vanaf april de opvolger van Herlinda ter Maat) als toeristisch marketingcoördinator voor onze ondernemers. De sector zit in de lift maar er is nog genoeg te verbeteren, zoals de onderlinge samenwerking bij de marketing.

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen, ik heb er zin in, laat de gasten maar komen!

Anton Stapelkamp, burgemeester

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant