Afbeelding

Column Dichterbij: Business as (un)usual

Opinie

Onze gemeente heeft een industrieel erfgoed om trots op te zijn. Al honderden jaren is hier sprake van productie van textiel, van bezems en van gereedschappen voor de landbouw. En met de industriële revolutie werd die productie opgevoerd en opgeschaald. De lokale smid werd een machinefabriek, denk aan Hoopman Machinefabriek, en de borstelmaker groeide uit tot LUVA. Beiden dragen het predicaat Hofleverancier.
Vanuit Duitsland vestigde zich in de negentiende eeuw de textielindustrie in Oost-Nederland, voortbouwend op de aanwezige huisvlijt. Ook kwam de hoornindustrie in Aalten op. In vijf fabrieken werden allerlei producten gemaakt van buffelhoorns. Eén was de fabriek van Ten Dam en Manschot op een terrein bij de Damstraat en het Manschotplein. Voor mij een bijzondere plek, mijn opa en zijn broer werkten er vanaf hun twaalfde en ook hun vader. Met de komst van kunststoffen verdween die hoornindustrie, maar uit de failliete boedel van Ten Dam en Manschot ontstond Spinkat en later Staalkat. Staalkat ging uiteindelijk over in Sanovo. Een bedrijf dat nu in Deense handen is, maar met Aaltense roots. Onlangs had ik de eer het prachtig verbouwde en verduurzaamde gebouw van Sanovo te openen.
Minder bekend is, dat Aalten een toplocatie is in de wereld van het machinaal verwerken en verpakken van eieren. Naast Sanovo zijn ook Prinzen en Damtech hierin actief. Dat is bijzonder omdat de Achterhoek niet bekend staat om zijn kippenboerderijen.
Voor wie meer wil weten over ons rijke industrieel erfgoed is het boek ‘Nijver in het groen’ van Hans de Beukelaer een aanrader. Hoewel we het verleden mogen koesteren, leven we nu. We zijn trots zijn op ons bedrijfsleven. Op internationaal opererende metaalbedrijven als Wire Weaving Dinxperlo, ARA, Ottevanger, Hoopman/Holaras en Dorset. En op andere toonaangevende bedrijven als SABA, Kaemingk, Bribus, Ducona/SelChemie, Beele Engineering – de opsomming is zeker niet compleet – en meerdere grote bouwbedrijven. Waarom nu precies hier zulke grote bedrijven ontstonden is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelden de beschikbaarheid van betaalbare bedrijfsterreinen en gekwalificeerd personeel een rol, zeker nadat rond de Tweede Wereldoorlog de textiel- en hoornindustrie verdween en locaties en personeel vrij kwamen.
Als gemeente koesteren we ons bedrijfsleven. Onze bedrijven zorgen immers voor werkgelegenheid, voor welvaart en ze spelen een grote rol in onze samenleving. We proberen als gemeente zo goed als mogelijk in te spelen op de behoeften van het bedrijfsleven. Zo willen we tegemoet komen aan de vraag naar 10-20 hectare bedrijfsterrein, al zal de zoektocht naar geschikte locaties waar niemand tegen is nog lastig worden. Dat geldt natuurlijk ook voor de door eenieder gewenste woningbouw. En we denken mee bij het oplossen van problemen en het aangaan van de uitdagingen van deze tijd. Elk bedrijf, en net zo goed de gemeente Aalten, zal zich moeten aanpassen aan de uitdagingen die de energietransitie, de klimaatopwarming en de vergrijzende bevolking met zich meebrengen. Samen blijven we werken aan een duurzame gemeenschap.

Tekst: Anton Stapelkamp, burgemeester gemeente Aalten

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant