Kleine woningen, tiny houses, op de Haart in de gemeente Aalten. Archiefoto: Bernhard Harfsterkamp
Kleine woningen, tiny houses, op de Haart in de gemeente Aalten. Archiefoto: Bernhard Harfsterkamp Bernhard Harfsterkamp

‘Woningcrisis raakt iedereen’

Wonen

AALTEN/DINXPERLO - De woningcrisis is een groot probleem. Velen zijn vergeefs op zoek naar een woning. Er wordt te weinig gebouwd of huizen zijn onbetaalbaar. Er is weinig doorstroming. Aan een huurwoning is sowieso niet te komen, is het algemene beeld. Behalve misschien voor speciale doelgroepen als mensen in nood en statushouders. Jongeren worden extra getroffen. Singles en stelletjes kunnen heel moeilijk zelfstandig gaan wonen. Maar ouderen, die soms alleen in grote huizen wonen, kunnen moeilijk doorstromen. En trouwens: hoe pak je dat aan? Bij welke instantie moet je zijn? Waar kunnen ze je verder helpen?

Door Jos Wessels

Vragen die veelal gesteld worden op verjaardagspartijtjes en buurtvisites. De algemene indruk is, dat het in de gemeente Aalten goed wonen is. De ruimte, een prachtige omgeving en een gemoedelijke bevolking werken eraan mee dat ook mensen van elders graag naar hier verhuizen. Wat de druk op de woningmarkt nog meer vergroot. Maar hoe zit het nu echt in de gemeente Aalten?

De gezamenlijke ouderenbonden verenigd in het SOBA (Samenwerkende Ouderen Bonden Aalten) hebben het initiatief genomen om twee informatiebijeenkomsten te houden over ‘Wonen in de gemeente Aalten’.
Henk Wassink (voorzitter PCOB Dinxperlo) en Ad Brethouwer (voorzitter PCOB Aalten) lichten toe. De eerste bijeenkomst is op woensdag 28 september om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum Dinxperlo. De tweede is op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur in ‘t Noorden in Aalten. Beide keren zal wethouder Ted Kok de situatie in Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen uit de doeken doen. Ook een plaatselijke aannemer, een makelaar en vertegenwoordigers van de Rabobank en De Woonplaats geven een toelichting.
Wassink en Brethouwer benadrukken dat de bijeenkomst vooral laagdrempelig zal zijn. De meeste aandacht is er voor de vragen van de aanwezigen en de antwoorden van de deskundigen. Iedereen is welkom, zeggen beide heren. Hoewel georganiseerd door de SOBA (waar ook KBO en ANBO in participeren) en de seniorenleden een directe uitnodiging krijgen, zijn ook alle andere leeftijdsgroepen welkom. Ook politieke partijen zijn welkom, maar wel als toehoorder.
Vragen die zeker aan de orde zullen komen: hoeveel nieuwbouw mag Aalten realiseren? Is er nog een bouwquotum? Hoeveel bouwkavels zijn er en waar liggen die? Hoe zijn de mogelijkheden voor doorstroming in de kernen en in de buurtschappen? Hoe is het wonen in een uuthuuske en voor wie zijn die bestemd? Wat zijn levensbestendige woningen? Ombouw van winkelpanden en bedrijven tot woningen? Hoe is de voorrang geregeld bij toewijzing van huurwoningen? Welke financieringsmogelijkheden zijn er en in welke variaties?
Dit initiatief van de SOBA zal zeker het perspectief op wonen in de gemeente Aalten voor velen vergroten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band