Afbeelding

18 woningen erbij in IJzerlo en 40 woningen in het buitengebied

Wonen

AALTEN - Met enige trots presenteerde wethouder Ted Kok op 11 maart twee nieuwe bestemmingsplannen. Eén voor de kern IJzerlo waardoor 18 woningen mogelijk worden. En een Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied wat kan leiden tot circa 37 nieuwe woningen op het platteland of in de buurtschappen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van een groot deel van de gemeenteraad in vervulling.

Door Jos Wessels

IJzerlo
In IJzerlo wil de gemeente één twee-onder-een-kapper, 3 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen, 4 tiny houses en 5 rijtjeswoningen realiseren. Van de 18 woningen komen er 16 aan de noordzijde van de Warmelinckweg en ten westen van de Thijsweg. 2 rood-voor-rood-woningen komen aan de Kruisdijk. )De Rood-voor-Rood-regeling – of Ruimte voor Ruimte – biedt de kans om oude agrarische gebouwen te transformeren tot woningen.) Ook komt er een parkeerterrein voor school ’t Warmelinck. Nieuw is dat de gemeente zelf de grond gaat exploiteren en dan verkopen aan de kandidaat-kopers. In de hoop dat veel jonge inwoners zo de mogelijkheid krijgen om in de buurtschap een huis te kopen. Dit plan betekent een flinke uitbreiding van de kern IJzerlo. Op de nieuwjaarsreceptie aldaar was men er heel blij mee, aldus Ted Kok.

Landelijk gebied
De Herziening Landelijk Gebied is een zogenaamd veegplan (Een veegplan is de jaarlijkse herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.) Het gaat om 37 locaties waar een herziening op perceelsniveau plaats vindt. Vaak gaat het om omzetting van agrarische bestemming in een woonbestemming. Daarbij gaat het ook om sloop van agrarische bedrijfsbebouwing waardoor een extra woning op het erf mogelijk wordt. Die woning wordt ingepast in de omgeving zodat het landschap mooier wordt. Soms komt de extra woning aan de rand van een buurtschapskern. De wethouder hoopt dat daardoor de leefbaarheid in de buurtschappen versterkt wordt. Een wens die door talrijke belangenverenigingen en inwoners meermalen is uitgesproken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant