De Beleef TV is onthuld. Foto: Frank Vinkenvleugel
De Beleef TV is onthuld. Foto: Frank Vinkenvleugel

Vriendencadeau: Beleef TV voor Careaz Dr. Jenny

Zorg

Multifunctioneel en interactief, in groepsverband en individueel

DINXPERLO - Op 15 maart was de officiële overhandiging van een Beleef TV (ook wel Beleeftafel) door de vrienden van Dr. Jenny. Deze overhandiging vond plaats in het Grand Café van Careaz Dr. Jenny, in het bijzijn van een aantal belangstellenden, cliënten en bewoners.

Door Waltraud Elburg

Thea Meinen van Careaz Dr. Jenny doet het welkomstwoord en bedankt Stichting Vrienden van Dr. Jenny. Thea: ”We willen de vrienden van Dr.Jenny bedanken namens alle cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers van Careaz voor de geweldige inzet en de talloze uren die ze hierin gestoken hebben. Ze hebben al meerdere mooie en functionele schenkingen gedaan en nu weer een Beleef TV, daar zijn we enorm blij mee”.

Op fysiek, sociaal en mentaal gebied gestimuleerd
De Beleef TV is op het oog een soort tv-scherm maar dan met multifunctionele mogelijkheden en een touchscreen. Op een interactief scherm kun je samen veel leuke dingen beleven en ondernemen. Hierdoor worden gebruikers op fysiek, sociaal en mentaal gebied gestimuleerd. Het apparaat is mobiel, dus op meerdere plekken inzetbaar. Op de Beleef TV is het mogelijk om onder andere diverse spelletjes te doen, muziek te luisteren of samen met de familie foto’s te bekijken van vroeger of van recente leuke belevenissen en activiteiten. Het scherm van de beleef TV is robuust, waterdicht en verrijdbaar. Thea: ”Je kunt hem in groepsverband inzetten maar ook individueel gebruiken. Het zou mooi zijn dat buiten de medewerkers van Dr. Jenny ook de familie en/of mantelzorgers gebruik zouden maken van de beleef TV met de bewoners. Iedere bewoner kan op zijn of haar eigen manier gebruik maken van de beleef TV. Familie kan bijvoorbeeld een usb-stick met foto’s meebrengen en deze op het grote scherm laten zien, maar ook is het mogelijk om samen een potje Mens, Erger Je Niet te doen. Je kunt er actief mee aan de slag, maar ook passief zijn er mogelijkheden, hetgeen ook rust kan brengen voor sommige bewoners.”

Ieder voorjaar een wensenlijstje
Namens de vrienden van Dr. Jenny neemt Dick Hengeveld het woord voor de officiële overhandiging en het onthullen van de Beleef TV. Dick vertelt kort iets over de Vrienden van Dr.Jenny en hoe het tot stand is gekomen dat er nu een Beleef TV is: ”Ieder voorjaar krijgen we van Careaz een soort wensenlijstje, vergelijkbaar met een verlanglijstje en als vrienden van Dr.Jenny gaan we dit serieus bespreken. We kijken of iets passend is binnen onze doelstelling, we kijken of het iets toevoegt aan het welbevinden, we kijken wat het kost, we kijken of we het geld wel of niet hebben en als laatste nemen we een besluit of we het wel of niet doen. We hebben in het verleden al meerdere schenkingen mogen en kunnen doen, waaronder een duofiets, tuinmeubilair spelmaterialen en tovertafel. Het afgelopen jaar hebben we nog bijgedragen aan een rolstoel met duw-ondersteuning.” Allemaal prachtige investeringen die bijdragen aan het welzijn van de bewoners en cliënten. Het geld hiervoor komt van vaste donateurs, giften, opbrengsten van activiteiten of uit schenkingen van mensen die overleden zijn. Achter de schermen zijn de vrienden van Dr. Jenny altijd druk met dit soort zaken, ook al is dat niet altijd voor iedereen zichtbaar.

Reacties op Beleef TV positief
Het doek dat over de Beleef TV lag en versierd was met ballonnen werd in bijzijn van alle belangstellenden en met de hulp van bewoners en cliënten onthuld en officieel aangeboden aan Dr. Jenny. De Beleef TV was al op diverse afdelingen getest en de reacties waren positief. Thea: ”Zowel de bewoners als medewerkers waren enthousiast over de mogelijkheden.” In de periode dat de Beleef TV werd uitgeprobeerd werden ze in het hele proces ondersteund door Sander Loman, die zich als algemeen vrijwilliger met verstand van zaken aangeboden heeft en iedereen op weg kan helpen bij het gebruik. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is om vrijwilligers te hebben die breed inzetbaar zijn.

Zorgtechnologie steeds meer in opmars
Zorgtechnologie komt de laatste jaren steeds meer in opmars en daar weet Marijke Taken alles van. Ze is kwaliteitsverpleegkundige en daarnaast maakt ze deel uit van het zorgtechnologie-team. Marijke: ”Ik werk hier nu sinds een jaar en je merkt dat ook in de ouderenzorg steeds meer gebruik wordt gemaakt van zorgtechnologie. We letten hierbij op de behoeftes en mogelijkheden van de (individuele) cliënt en kijken en luisteren naar wat iemand wil en kan. Daarnaast spelen ook vrijwilligers, medewerkers van de werkvloer en familieleden een rol. Zij kennen de cliënt immers het beste. We kijken als team uit naar de toekomst en zijn enthousaist over mogelijkheden en de inzetbaarheid van zorgtechnologie. Het is altijd maatwerk en belangrijk om op te letten hoe iets wordt gebruikt en óf het wordt gebruikt. Het kan echt van meerwaarde zijn om eens verder te kijken naar mogelijkheden. Mensen moeten er wel voor openstaan en daar ondersteunen wij als team graag bij.”

Juist omdat de Beleef TV in de proefperiode zo goed bevallen is, mogen de Vrienden van Dr. Jenny zichzelf een flinke schouderklop geven dat ze nu weer het zoveelste mooie geschenk hebben weten te realiseren voor Careaz Dr. Jenny. Thea: “Dat weten we bij Careaz Dr.Jenny ook enorm te waarderen en daarom willen we hun ook van harte bedanken voor dit mooie geschenk.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant