De gedecoreerden met in het midden burgemeester Stapelkamp. Foto: Jos Wessels

De gedecoreerden met in het midden burgemeester Stapelkamp. Foto: Jos Wessels

Lintjesregen in Aalten

Maatschappij

AALTEN - Woensdag 26 april reikte burgemeester Stapelkamp, tijdens de jaarlijkse lintjesregen, Koninklijke Onderscheidingen uit aan zeven bijzondere inwoners van de gemeente Aalten (onder hen een echtpaar) die zich, naar het oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden, ‘geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd’. 

Zij ontvingen allen de versierselen die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op de foto vanaf links:
Willemien Bruggink-Wensink, Bennie Bruggink, Bert Hamers, de burgemeester, Jan Ruesink, Martie Balke, Thea Nijland-Herder, Wim Brinkman.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band