Begroting.
Begroting. Pixabay

‘De belangrijkste vergadering van het jaar’

Politiek

AALTEN - De belangrijkste raadsvergadering van het jaar, zo noemde burgemeester Anton Stapelkamp de begrotingsvergadering die op 1 november werd gehouden. Het is de enige raadsvergadering die over alles gaat want de begroting van 2023 staat op de agenda. Maar op de tribune ontbraken de burgers. Alleen een handjevol fractievolgers van de diverse partijen was aanwezig. Maar wellicht waren de burgers massaal ingelogd in en keken ze thuis op de computer naar de beelden. Dit kan trouwens nog steeds. Via www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie onder het kopje Gemeenteraad en dan doorklikken naar Vergaderingen kan men alle raadsvergaderingen terugkijken.

Door Jos Wessels

Vraag- en antwoordspel
In Aalten begint de begrotingsvergadering met de fractievoorzitters die in volgorde van grootte van hun partij de algemene beschouwingen uitspreken. Zo hoorden wij achtereenvolgens Raymond Smit (CDA), Alex Walter (GB), Henk Meerdink (BBB-HMV), Esther Diepenbroek (PP), Gerbert Navis (VVD), Alexander van der Graaff (D66) en Tobias Holtman (CU).
Daarna wordt de eerste algemene beschouwing in het middelpunt geplaatst en mogen de andere partijen de fractievoorzitter hierop bevragen c.q. erop inschieten. Zo vervolgens ook met de andere algemene beschouwingen.
Dat levert soms interessante discussies op waarop partijen spreken over hun idealen; iets wat zelden gebeurt in raadsvergaderingen. Maar soms wordt het bijna lucide met als-dan discussies die ver van de praktijk afstaan.
In vrijwel alle bijdragen worden benoemd: de onzekere tijden, de dreiging van armoede en energiecrisis, de maatregelen daartegen, de noodzakelijke klimaat- en biodiversiteitsaanpak en de noodzaak tot snellere en meer uitgebreide woningbouw. De meeste voornemens in de begroting komen later opnieuw aan de orde in aparte voorstellen. Toch worden hier ook concrete voorstellen besproken.

Toiletvoorziening in Dinxperlo
Een voorziening met letterlijk grote urgentie is een openbare toiletvoorziening in Dinxperlo. Volgend jaar gaat het centrum van Dinxperlo op de schop, een miljoenenproject. Nu is men bezig met planvorming, waarbij zoveel mogelijk de wensen van bewoners en bedrijven worden meegenomen. Nu is dus het moment om door te kaarten wat betreft de toiletwens. Gaandeweg de avond blijkt de hele raad voor te zijn. Een amendement met die wens wordt met 21-0 aangenomen. Wethouders Groters zal nog wel met een apart voorstel komen over de kosten van het onderhoud.

Landbouwverkeer
Op dit moment mag het landbouwverkeer vanaf Winterswijk tot aan de verkeerslichten bij de Tolhuisweg niet op de N318. Tot aan de rotonde met de Roelvinkstraat gebruikt men de parallelweg. Dan steekt men hier over om via de Winterswijksestraat naar de Tolhuisweg te rijden. Daar kunnen de voertuigen de N318 op want tot Varsseveld is landbouwverkeer toegestaan. De laatste jaren is de Winterswijksestraat binnen de bebouwde kom van Bredevoort getrokken. Er staan nieuwe woningen langs deze weg; hier wonen gezinnen met kleine kinderen. Ook is er een kinderdagverblijf langs de Winterswijksestraat.
Onder meer het CDA wil het zware landbouwverkeer op de Winterswijksestraat verbieden en in plaats daarvan dat toelaten op de N318. Meerdink wijst er op dat langs de Winterswijksestraat ook het landbouwmechanisatiebedrijf van Klein Nibbelink is gevestigd; deze zal bereikbaar moeten blijven. Voorlopig is dit nog een wens; besluitvorming volgt mogelijk later.

Moestuinen
De Halve Maone is het volkstuinencomplex ten westen van de kern van Bredevoort. Ooit was dit een ravelijn, een verdedigingswerk. Vanwege de vorm kreeg het in de volksmond de naam Halve Maone. Eeuwenlang al verbouwden de burgers hier hun groente. Er waren plannen om de Halve Maone in oude luister te herstellen. In afwachting daarvan werden vrijkomende moestuinen niet opnieuw uitgegeven. Maar de gemeente en het waterschap hebben de plannen omtrent de Halve Maone op de lange baan geschoven. Zij vinden het te duur. Met name Van der Graaff (D66) dringt aan op het opnieuw uitgeven van lege moestuinen. Er is een wachtlijst. Het zou mooi zijn als komende zomer meer burgers hun eigen boontjes kunnen doppen.

Begroting goedgekeurd
Tenslotte moet de raad besluiten over de begroting, het geheel van plannen en financiële onderbouwing. Er zijn twee amendementen –wijzigingsvoorstellen - ingediend waarvan het een over het toilet in Dinxperlo het haalt maar het andere niet.
Een viertal moties - wensen van de raad - wordt ingetrokken omdat Burgemeester en Wethouders zodanige toezeggingen doen dat die moties overbodig worden.
Na viereneenhalf uur vergaderen brengt de burgemeester de begroting als geheel in stemming. Deze wordt met algemene stemmen aangenomen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band